Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Mandatperiodens första år går mot sitt slut och vi går in i julfirande och nyårsfirande med tillförsikt och förväntan. 2019 har vi socialdemokrater i Gnosjö verkligen prövats tillsammans med alla partier, kriser och olyckor har avlöst varandra och tillsammans med förvaltningarna har vi gemensamt och prestigelöst rett ut dem. Många ögonöppnare har det blivit för samtliga inblandade och insikten om att det krävs nya tag och att många gamla sanningar måste prövas, då gårdagens lösningar på morgondagens utmaningar inte räcker.

Vi Socialdemokrater har stått stadigt under detta året, vi har i stort behållit besättningen som tillträdde efter valet (till skillnad från minoritetsstyret) , vår Annie Fredriksen flyttade ifrån kommunen och vi fick ersätta henne som fullmäktiges andre vice ordförande med Camilla Karlsson, vi vill rikta ett stort tack till Annie för hennes insatser i partiet i Gnosjö och önskar henne ett stort Lycka till i den nya kommunen!

Det politiska samtalsklimatet och samarbetsklimatet har under året varit riktigt bra, vi har kunnat enas för det mesta, de största striderna har varit LOV-systemets framtid och maxtaxan inom äldreomsorgen, parlamentariskt hade vi vunnit dessa bägge frågor i fullmäktige om alla ledamöter hade vart närvarande – tyvärr var de inte det i första frågan, det administrativa LOV-systemet blev kvar däremot vann vi maxtaxan inom äldreomsorgen som endast räknas upp till 1936 kronor i månaden – istället för borgerlighetens förslag som var full maxtaxa 2125 kronor, minoritetsstyret ansåg frågan så viktig att trots att de förlorat frågan i kommunstyrelsen valde de att ta en omröstning till i kommunfullmäktige där de förlorade med rösterna 16-18.

Samtliga partier har enats om en budget för 2020, där vi skjuter till ca 10 miljoner till verksamheterna och ska investera för hela 84 miljoner under nästa år. Det är en bra början, vi Socialdemokrater vill mer och kommer framåt att fortsätta driva frågor som gynnar tillväxten, både näringslivets och invånarantalet. För det krävs strategiska beslut för att komma igång med bostads och lokalbyggnationer, det saknas färdig tomt- och industrimark i kommunen. Arbetet med att ta fram dessa får inte vänta. Samtidigt måste vi jobba med infrastruktur och kommunikationer, det kommer bli avgörande om vi ska lyckas växa som kommun.

Generellt måste vi jobba med ständiga förbättringar inom alla verksamheter och ifrågasätta processer och rutiner som inte skapar nytta för invånarna.

Men nu kamrater, kollegor och meningsmotståndare vill vi återigen önska er alla en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

facebook Twitter Email