Underskott & Demokrati

https://www.youtube.com/watch?v=CykpdF0noRo
Igår hade vi mandatperiodens sista kommunfullmäktigesammanträde. Vi kunde konstatera att förutom att den moderatledda alliansen driver kommunen med underskott, att socialutskottets ordförande(KD) inte bryr sig om att kommentera varken ekonomi eller verksamhetsförändringar inom sitt ansvarsområde så bryr man sig heller inte om att följa kommunfullmäktiges arbetsordning, de har inte ens läst den.

Världen förändras och lagar skrivs om, har vi som kommun felaktiga riktlinjer eller arbetsordningar får man revidera dessa så det stämmer överens med verkligheten. Att moderaterna dessutom inte har brytt sig om att kalla till presidieöverläggningar för fullmäktige en enda gång på 4 år inför ett sammanträde visar ännu tydligare på arrogans och maktfullkomlighet.

Om inte Socialdemokraterna påpekar felaktigheter så händer det som vanligt ingenting, intresset eller kompetensen hos moderaterna finns helt enkelt inte – de vill bara ha makten till en fasad. Väljarna har sagt att de kräver en förändring, signalen var tydlig. Lyssnar moderaterna på detta? Svaret är nej, de samlar ihop alliansen och tänker fortsätta som om inget har hänt, fasaden kommer bli dyrköpt och den blå färgen kommer kommer snart att blekna…

Det ekonomiska och demokratiska underskottet kommer att fortsätta om inte partierna inom alliansen vaknar, lyfter blicken och börjar agera som enskilda partier.

Lyssna på väljarna och ta ert ansvar!

 

 

facebook Twitter Email