Reservation

Reservation till beslutet Reducering av barnomsorgsavgifter med anledning av Corona-pandemin.

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till beslut om halvering av barnomsorgsavgiften med följande motivering:

Vi tillsammans med Vänsterpartiet ville lätta den ekonomiska bördan för barnfamiljer genom att under 2 månader halvera barnomsorgsavgiften för alla.

De budgeterade avgifterna har under årets första 4 månader gått med 620 tkr i överskott, vår mening är att avgifterna skall gå till barnomsorgen då det är en taxa för barnomsorg – inte en skatt. De budgeterade intäkterna är 400 tkr per månad vilket gör att ”kostnaden” dvs den förlorade intäkten hade varit 200 tkr per månad.

Under den pågående Corona-pandemin drabbas många på olika sätt och vi menar att alla drabbas på ett eller annat sätt. Framförallt barnfamiljer som förutom vid egen sjukdom även måste vara hemma vid sina barns sjukdom – samtidigt som barnomsorgsavgiften tickar på, därutöver är många korttidspermitterade och har redan tappat inkomst.

Barnfamiljer är den grupp i samhället som konsumerar mest och förslaget hade varit ett välkommet tillskott för den gruppen samtidigt som den pengen hade hållt uppe konsumtionen i Gnosjöregionen vilket i sin tur hade stöttat service- och handelsnäringen.

Vi beklagar att partierna inte kunde enas kring detta förslaget.

För Socialdemokraterna i Gnosjö

Markus Kauppinen
Kari Parman
Tomas Johansson

facebook Twitter Email