Reservation kommunstyrelsens beslut 2016-02-02

Reservation kommunstyrelsens beslut 2016-02-02 Punkt 6 Dnr:2016-00024, första att-satsen.

Vi Socialdemokrater ser med oro över att tryggheten i arbetslivet har försämrats. Visstidsanställningar och vikariat har ökat bl.a. på bekostnad av tillsvidareanställningar. Visstidsanställningar försvårar tillväxten för Gnosjö kommun, det är inte många som flyttar till en ort för en visstidsanställning och de få som gör det har svårighet att bosätta sig på grund av kravet att ha en fast anställning för att kunna hyra sin bostad eller finansiera ett fastighetsköp.

De flesta undersökningar visar dessutom att tidsbegränsat anställda tenderar att fastna i denna anställningsform under lång tid. Ofta innebär visstidsanställning sämre löneutveckling, mindre utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, lägre sjuk- och arbetslöshetsersättning och lägre pension med ytterligare ekonomiska orättvisor mellan kvinnor och män som följd.

Socialdemokraterna i Gnosjö anser att de aktuella tjänsterna skulle kunna tillsvidareanställas i en vikariepool i enlighet med vår tidigare motion.

Tillsvidareanställningar är en grundbult för den svenska modellen, en modell som många säger sig försvara men handlingarna visar något annat.

Vi Socialdemokrater står upp för den svenska modellen för rättvisa och trygga anställningsvillkor, precis som det krävs av ett arbetareparti.

Vi Socialdemokrater reserverar därför oss emot att-satsen att förlänga AVA-tjänsterna.
Som en attraktiv arbetsgivare ska Gnosjö kommun vara rädda om sin personal och erbjuda trygga anställningar.

För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Markus Kauppinen

facebook Twitter Email