Pressinbjudan

Socialdemokraterna kallar härmed till presskonferens för att presentera vårt rambudgetförslag   för 2014.

Datum & Tid: 2013-09-03 kl 11:00

Plats: Kommunfullmäktigesalen i Gnosjö kommunhus.

Välkomna!

Markus Kauppinen             Kennet Josefsson

Oppositionsråd                   1:e Vice Ordf Samhällsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email