Tillgänglighet

Öka tillgängligheten i Gnosjö kommun

För många kommuninvånare är tillgänglighet till samhällets olika fysiska platser en självklarhet. För andra är det en kamp att ta sig fram till de platser andra ser som självklarheter. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att människor med funktionshinder inte ska behöva uppleva logistiska flaskhalsar när de rör sig – som alla andra –…

Läs mer
facebook Twitter Email