Motion ”Gratis busskort till skolungdomar boende i kransorterna.”

Gratis busskort till skolungdomar boende i kransorterna.

Vi Socialdemokrater vill krympa avstånden i Gnosjö kommun och öka rörligheten på våra ungdomar inom kommunen.

Under denna mandatperiod har en hel del satsningar inom fritidsområdet gjorts i Gnosjö tätort, vi Socialdemokrater har medverkat till bland annat: via en bifallen motion om fria lovbad i Töllstorpshallen, konstgräsplan, skatepark samt digitalisering av biografen på Hammargården.

Bra satsningar för en aktiv och attraktiv kommun, vi vill att dessa satsningar ska komma alla till del, därför yrkar vi på att samtliga ungdomar från och med högstadieåldern till och med året de slutar på gymnasiet och är boende utanför Gnosjö tätort skall erbjudas ett fritidskort på Jönköpings länstrafik.

Detta förslag ligger helt i linje med Gnosjö kommuns vision om att vara en attraktiv kommun för barnfamiljer.

Härmed yrkar vi att Kommunfullmäktige

ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att erbjuda ett så kallat fritidskort till skolungdomar boende i kransorterna från och med högstadiet till och med sista året på gymnasiet på Jönköpings länstrafik som berättigar till fria resor inom kommunen.

 

Gnosjö Socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp

Genom

Tomas Johansson  & Annie Fredriksen

facebook Twitter Email