Motion: Bygg bostäder i Hillerstorp!

 

Bygg bostäder i Hillerstorp!

Den styrande borgerliga majoriteten i Gnosjö kommun upplevs ha lämnat Hillerstorpsborna i sticket. Efter den misslyckade Betania-affären har det nu omdiskuterade intagningsstoppet på Hamngården skapat ännu mer oro och frustration i vår näst största tätort – oron om utarmning och försvinnande samhällsservice.

Under tiden Betania-frågan levde stödde man sig på underlag om att upp till 80 personer hade visat intresse för att flytta till trygghetsboende, dessa har man från majoriteten tydligen glömt nu. Inte ett ord är sagt om Hillerstorps framtid eller hur man har tänkt gällande trygghetsboende.

Vi Socialdemokrater har inte glömt, vi har en plan även för Hillerstorp, Hamngården och för de som vill flytta till ett trygghetsboende.

Vårt förslag är att Fastighets AB Järnbäraren får följande uppdrag:

  • Att bygga 2 huskroppar på Ballhusbyn med minst 8 lägenheter i varje byggnad enligt trygghetsboendestandard, varav den ena byggnaden skall inrymma LSS-Boende.
  • Att kommunen går i borgen för lånen åt Fastighets AB Järnbäraren

Detta förslag gör det möjligt att behålla Hamngården som äldreboende över tid, det ger även ett tillskott på nya bostäder.

Därför yrkar vi idag på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen

i uppdrag att: skyndsamt utreda förutsättningarna enligt ovanstående att-satser.

 

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Markus Kauppinen                               Kennet Josefsson

facebook Twitter Email