Mingeldagen

Idag (2010-04-24) var det mingeldag i Gnosjö tätort med olika aktiviteter och försäljning vid olika gatustånd. Vi socialdemokrater hade sammanställt en enkät där vi ville få reda på vad Gnosjö kommuns invånare tycker om olika delar av den kommunala verksamheten. 

Socialdemokraterna i Gnosjö vid mingeldagen 2010-04-24

Sammanlagt fick vi in 92 stycken enkätsvar, vilket var en god uppslutning. I samband med att man lämnade in enkätsvaren deltog man även i ett lotteri där 1:a pris var 10 trisslotter och 2:a pris var 4 trisslotter. . När alla svar lämnats in så drog Gnosjö kommunalråd Lars-Åke (på nedre bild, till höger) de två namnen som vann och på första plats kom Nils-Göran, Åsenhöga och på andra plats kom Rose, Limmared.

Lottdragning av trisslotter för Mingeldagsenkäten

Vi tycker det är viktigt att lyssna på vad invånarna i Gnosjö kommun tycker fungerar bra och vad de tycker man behöver jobba mer med. Vi politiker är valda till att göra det bästa för Gnosjö kommuns invånare och att jobba för en politik som ser till alla, men vi behöver ha samarbetet med invånarna så att vi jobbar med de frågor som de tycker är viktiga och inte det vi tror invånarna tycker. Alla ska vara delaktiga Du+ Jag  i möjligheternas land.

facebook Twitter Email