Medlemsbrev – November 2010

Hej!
Här kommer lite information från styrelsen för Gnosjö Arbetarekommun. Har ni förslag på verksamhet som ni saknar så hör av er till oss i styrelsen.

Nomineringar till kommunala uppdrag för tiden 2011-2014 önskas till valberedningen senast den 15 november. Valberedningen består av Inga-Lill Andersson Hjelm, Göte Stigemyr och Ulf Brandin. Inga-Lills telefonnr 0370-996 63 alt 070-5681002 och mailadress är inga-lill.andersson-hjelm (@) gnosjo.se.

Motioner till distriktskongressen 2011 skall vara Gnosjö Arbetarekommuns styrelse tillhanda senast den 15 november.

Kommande möte!

8/11
Kl 19.00. Medlemsmöte Kommunhusets Cafeteria. Tillsammans med gruppmöte. På detta möte kan det tänkas att vi behöver ta ställning till förhandlingsförslag inför nästa mandatperiod.

20/11
Kl 09.00. Utbildningslördag, Mötesteknik. Kommunhuset. Dan Ekeberg håller i utbildning om mötesteknik. Anmälan till Inga-Lill AH senast 16 november.
 
22/11
Kl 19.00. Medlemsmöte Metallhuset. Beslut om nomineringar till kommunala uppdrag 2011-2014. Behandling av inkomna motioner till distriktskongressen 2011. Politiska uppdrag i ny organisation fr o m 2011.
 
8/12
Kl 18.30. Kvinnoklubbens julfest, Gnosjö Församlingshem. Ta gärna med ett pris till lotteriet och/eller gen julklapp för minst 30 kronor. Kvinnoklubbens styrelse hälsar alla S-märkta hjärtligt välkomna.

Våra gruppmöten är öppna för alla medlemmar! Vi träffas i kommunhusets cafeteria kl 18.00.
Aktuella måndagar höst 2010: 8/11  6/12.

Våren 2011: 10/1, 31/1, 28/2, 4/4, 2/5, ( 6/6? )

Röda hälsningar från Arbetarekommunens styrelse/  Inga-Lill AH

facebook Twitter Email