Kommentarer till Alliansen i Gnosjös förslag till Rambudget.

Vi konstaterar för det första att alliansen i Gnosjö kopierade vårt förslag till investeringsbudget, det var klokt gjort.

Vi Socialdemokrater står fast vid vårt förslag att Åvikenskolan ska behållas som en F-6 skola, förslaget som nu ligger spräcker arbetslagen och kvalitén på undervisningen kommer att försämras, samtidigt som klasserna blir större. Vi som enda parti står även upp för att behålla Nissaforsskolan.

Vi konstaterar även att alliansen i Gnosjö trixar med siffrorna, besparingsförslagen på skolorna är beräknade på helåret, för det första är siffran 3 miljoner tagen ur luften men låt oss för resonemangets skull anta att den är korrekt.

Nedläggningen av Nissaforsskolan och flytten av 6orna från Åvikenskolan skall verkställas hösten 2014 enligt förslaget, det gör att besparingen på 3 miljoner skall halveras och total besparing blir då endast 1,5 miljon, det gör att alliansens budgetförslag är underfinansierad med minst 3 miljoner kronor för att komma på ett 0-resultat.

 

Vi Socialdemokrater står fast vid vårt förslag till rambudget och vi ser framemot en mycket intressant debatt i kommunfullmäktige den 31/10.

facebook Twitter Email