KF sammandrag

Igår på januarimånads kommunfullmäktigemöte i Gnosjö hölls den allmänpolitiska debatten. Alla politiska partierna var överens om att vi måste bygga fler lägenheter i kommunen för att möta det ökande behovet av bostäder.

Att vi Socialdemokrater med dårens envishet motionerat och påpekat att det måste byggas flera bostäder och att detta måste göras skyndsamt har uppenbarligen och äntligen lett till att även andra partier förstått att, om kommunen ska kunna växa och vara en attraktiv kommun, måste det byggas.

Det är glädjande att vi inom kommunen har ett bra samarbetsklimat och att vi tillsammans oberoende partitillhörighet kan enas kring viktiga frågor.

Återstår att se om det som proklamerades från talarstolen är något som man verkligen menar och tänker att medverka till.

Vi får hoppas på att kommuninvånarna kan lita på vad vi politiker säger och att vi gör det vi lovar.
Mvh Kari Parman

facebook Twitter Email