Kasta sten i glashus

I dagens Värnamo nyheter kunde man äntligen skymta en reaktion från Gnosjömoderaterna, de tog bladet från munnen och har författat hela 2 skrivelser – en till Värnamo Nyheter och en till Länsstyrelsen.

Till lokalpressen skickade man ett skriftligt svar på ca en och en halv A4 sida i tron att den skulle publiceras. Är det den typen av media Gnosjömoderaterna vill ha? Där de skriver artiklarna utan att journalisterna ska få möjlighet att ställa följdfrågor. Relationerna mellan lokalpressen gynnas knappast av agerandet att göra sig oanträffbar eller vägra svara på frågor för att sedan försöka diktera innehållet i en artikel.
Detta beteende visar på total brist av ledarskap. Samtidigt beskyller man i skrivelsen andra för att inte förankra frågor.

Till Länsstyrelsen skickar man en knapp A4 sida där man på kommunens brevpapper ifrågasätter en enskild tjänsteman och ställer frågan om ledningen på Länsstyrelsen står bakom dennes uttalande. Denna skrivelse var mig veterligen inte förankrad politiskt hos något annat parti än Gnosjömoderaterna, snacka om att kasta sten i glashus. Är detta moderaternas syn på demokrati och gäller förankring bara andra? Tydligen.

Punktmarkeringar på enskilda individer fortgår, man vill kontrollera media och inte delge eller förankra skrivelser man gör i kommunens namn.
Det är djupt odemokratiskt och respektlöst.
Gnosjömoderaterna verkar anse att driva en kommun är som att driva ett privat bolag.

Till övriga partier inom borgerligheten ställer jag frågan:
Tycker ni att detta är rätt och riktigt? är det så här ni anser att det ska vara?

Gnosjö kommun förtjänar en annan typ av ledarskap!

Fotnot:
Skrivelserna finns diarieförda på Gnosjö kommun
Diarienummer
2016-00635 dock ej publicerade så den som är intresserad av dem får begära ut dem. Jag fick själv begära ut dem av kommunsekreteraren efter att jag scannat av innehållet förra veckan i diariet. Det är en ny rutin för mig då jag bevisligen inte kan lita på att alla ärenden kommer upp för hantering på kommunalrådsberedningen.

facebook Twitter Email