Interpellation till Socialutskottets ordförande

Vi har nåtts av uppgiften att Gnosjö kommun har anlitat bemanningsföretag för att lösa den omedelbara krissituationen med sjuksköterskebrist. Företaget som omnämns är Orange Personal AB alternativt Orange Helse AS som framförallt hyr ut sjuksköterskor från Östeuropa.

I november förra året varnade vårdförbundet för det aktuella företaget: Företaget har inget kollektivavtal, de har inga marknadsmässiga löner eller försäkringar för sina anställda. Bolaget hävdar att de är med i arbetsgivarorganisationen Almega – men det är det svenska bolaget som är medlemmar, i vilket bolag anställningarna sker är oklart – vissa uppgifter är att den sker i ett litauiskt bolag vilket definitivt inte har svenska kollektivavtal.

I de uppgifter som florerar påstås dessutom att företaget redovisar en högre lön för sina anställda till sina uppdragsgivare, men att den reella lönen är betydligt lägre eftersom de anställda blir skyldiga företaget pengar för diverse omkostnader.

Ett förfarande som i så fall sätter den anställda i osund beroendeställning till sin arbetsgivare.

Utöver det äventyras patientsäkerheten då hyrsköterskorna ofta har bristfälliga kunskaper i det svenska språket, vilket bekräftats av socialchefen. Kommunen har fått skjuta till egen personal som extra resurs för att se till att kommunikationen fungerar.

Situationen som har lett fram till denna desperata åtgärd från Gnosjö kommun är väl känd då varken kommunen själva eller de fram till nu anlitade bemanningsföretagen har kunnat rekrytera sjuksköterskor i tillräcklig omfattning.

Men att anlita oseriösa bemanningsföretag med lågavlönade och oförsäkrade icke svensktalande sjuksköterskor är att kasta bensin på elden.
Det stämmer inte överens med den svenska modellen,
-en modell alla partier säger sig värna men endast Socialdemokraterna tar strid för.

Mina frågor till Socialutskottets ordförande Stefan Lundell är:

1. Anlitar Gnosjö kommun Orange Personal AB eller Orange Helse AS ?
2. Hur kontrollerar kommunen vilka anställningsvillkor personalen har?
3. Hur säkerställer kommunen att språkkunskaperna i svenska språket är tillräckliga?
4. Kan du garantera att kommunen inte anlitar sjuksköterskor som står i en osund beroendeställning till sin arbetsgivare?
5. Vilka alternativ/förslag från personalen har förkastats i processen som ledde fram till beslutet att bemanningsföretag skulle anlitas?

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Markus Kauppinen

facebook Twitter Email