Interpellation om beslut angående sjukfrånvaron inom kultur och utbildningsförvaltningen

I Värnamo Nyheter den 22:e mars kunde vi läsa att sjukfrånvaron bland personalen inom skolan har ökat från 4 procent till 6 procent.
Vi kunde även läsa att kultur och utbildningsutskottet beslutat att förvaltningen ska titta närmare vad det beror på.

Det tycker jag är bra, det är viktigt att agera när signaler om ohälsa bland personalen ökar och det är ansvarsfullt agerat av utskottet.
En eloge till utskottet för detta.

Jag blir däremot lite förbryllad när jag läser utskottets protokoll från den 16:e mars paragraf 35 dnr 2016-00155.

=========================================================================================
”Kultur och utbildningsutskottet beslutar

att godkänna förvaltningssekreterarens information om sjukfrånvaro i kultur och utbildningsförvaltningen. ”

Expedieras till akten.
==========================================================================================

Det är allt som står i protokollet om vad som beslutades.
Då det inte går att utläsa ur protokollet om uppdraget som har getts till förvaltningen är det bra att klargöra detta.

Jag har följande frågor till kultur och utbildningsutskottets ordförande:

  1. Hur ser uppdraget ut?
  2. Vem har fått uppdraget? – Och av vem (utskottet eller utskottets ordförande)?
  3. När skall det återrapporteras?
  4. Borde inte informationen ha förts vidare till kommunstyrelsen?

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen:
Markus Kauppinen

facebook Twitter Email