Interpellation angående personaltätheten på våra äldreboenden

Interpellation angående sänkningen av personaltätheten på våra äldreboenden till socialutskottets ordförande Maria Sandberg (KD)

Vi Socialdemokrater röstade som bekant emot personalneddragningen på våra särskilda boenden, högerpartierna i sin spariver valde att fullfölja sin linje med inte en krona till och beslutade dra ner personaltätheten från 0.7 till 0.65, detta motsvarar ca 3-4 tjänster.

I januari fick kommunstyrelsen en skrivelse från oroad personal på Bäckgården. Vi socialdemokrater tog denna skrivelse på allvar och besökte Bäckgården för att lyssna på personalen.

Man kan inte tolka detta på annat sätt än att högern vill dra ner på trygga fasta anställningar och ersätta dessa med arbetsmarknadsprojekt där deltagare kommer och går.

Inom äldreomsorg och framförallt demensvården är kontinuitet en viktig faktor för att verksamheten skall fungera samt att våra gamla ska kunna känna sig trygga.

Vi Socialdemokrater anser att våra invånare ska kunna åldras i trygghet och känna sig väl omhändertagna efter ett långt arbetsliv i vår kommun. Vår personal ska ha schyssta villkor och trygga anställningar. Jag vill klargöra att i stort tycker vi att arbetsmarknadsenhetens projekt är bra och viktigt för att få fler ska komma in på arbetsmarknaden, men dessa tjänster ska dels inte ersätta fasta anställningar eller vara i verksamheter där kontinuitet är extra viktigt.

Vi kommer fortsätta kämpa för att personaltätheten på våra äldreboenden minst ska tillbaka till 0.7 och att vår personal ska ha en god arbetsmiljö, vi hoppas att fler partier delar vår uppfattning och kommer medverka till att det snarast blir så.

Mina frågor till socialutskottets ordförande är följande:

Står ni fortfarande fast vid den sänkta personaltätheten?

Var det er mening att dra ner på fasta tjänster och ersätta dessa delvis med deltagare från Arbetsmarknadsenheten?

Har socialutskottets ordförande besökt våra äldreboenden/demensboenden och frågat personalen om hur de upplever sin arbetssituation?

Vilka åtgärder tänker socialutskottets ordförande vidta för att säkra upp tillgången på utbildad personal på våra äldreboenden?

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Camilla Karlsson

facebook Twitter Email