”Inte en krona till…” del 2

 

Efter att högerpartierna sansat sig och justerat sina ramar utifrån principerna vi föreslog i Juni,

Högern i Juni Socialdemokraterna & Miljöpartiet i Juni
Mer till central förvaltning Mindre till central förvaltning
”Inte en krona till….” till övriga förvaltningar Mer till framförallt socialen och skolan…
Resultatmål 1,75 % Resultatmål 2%
Högern i September Socialdemokraterna & Miljöpartiet i September
Mindre till central förvaltning ”Ja vi håller givetvis med oss..förlåt. er.”
Mer till framförallt socialen och skolan…
Resultatmål 2%

Konflikter överflödiga då ramarna i princip är desamma så….
Fullmäktige beslutade enigt att anta ”Borgerlig(?) Budget 2.0” med S & mp förslaget som en bilaga.

Händer det, så händer det i Gnosjö!

facebook Twitter Email