Inledningsanförandet allmänpolitisk debatt i KF 30/5-2013

”Ordföranden, fullmäktigekamrater, åhörare och press;

Vårt uppdrag är människan och vår viktigaste tillgång är personalen.

Som kommunpolitiker är vårt uppdrag att se till att vi tillgodoser våra kommuninvånares behov och att vi för dem fattar kloka beslut samt tar ansvar för kommunens ekonomi och utveckling. Det handlar om att ha ordning och reda i såväl ekonomin som beslutsfattandet.

Vi får aldrig glömma av vem vi fått vårt uppdrag.

När vi politiker har fattat beslut, är det någon som verkställer och utför verksamhet. Det är dessa personer jag vill prata om idag. Vår personal, vår viktigaste tillgång. Utan personalen kan vi inte driva en kommun, det är helt omöjligt. 

Kommunfullmäktige har antagit ett antal mål, efterlevnaden av dessa mål har senaste tiden vart tveksamma.

Målen som jag vill referera till idag och som antagits av fullmäktige är:

att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare &
att vi ska ta tillvara på personalens kompetens.

I med och motgång är personalen vår viktigaste tillgång, tar vi hand om dem på bästa sätt?

En organisation ska vara i ständig förändring – en kommuns organisation måste vara dynamisk då omvärlden befinner sig i ständig rörelse. Ibland är det tufft att göra förändringar, det är då  – i nöden som vännen prövas..

Har vi verkligen i förändringen frågat personalen om hur de ser på situationen,  har vi informerat om hur vi tänker,  har vi skapat dialog? Det är viktigt att alla känner sig hörda.

Som arbetsgivare ska vi verka för att våra medarbetare i känner tillit till och förtroende för arbetsgivaren. Det ska finnas möjligheter till inflytande och påverkan.

Vi vill att vi bedriver ett aktivt arbete för god samverkan och har en öppen konstruktiv dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Goda relationer och tillåtande arbetsklimat ska vara centralt i det löpande arbetet med att vidareutveckla arbets­givarskapet.

Det som uttrycks i program, policys och andra styrdokument skall också visas i handling.

Heltid anser vi ska vara norm i alla kommunens verksamheter, med möjlighet till deltid, det är samhällsekonomiskt en av de mest lönsamma åtgärder vi kan göra.

Vi anser att om man känner trygghet gör man ett bättre jobb, trygga individer har framtidstro. Utan framtidstro stannar samhällsutvecklingen av.  Utan framtidstro kommer det inte att byggas nya bostäder i vår kommun.

Arbetskläder för alla, idag måste våra förskolepedagoger använda sina privata kläder när de är ute med våra barn. Vaktmästaren som klipper gräset de leker på han eller hon har arbetskläder… Är det rättvist?

En första insats vi kan göra, är att se till att det finns vind och regnställ för vår personal på samtliga förskolor. Är ni i majoriteten beredda på att göra denna blygsamma satsning?

Jag har under våren gjort besök på olika ställen i verksamheten, jag har mötts av personal som är stolta, engagerade och serviceinriktade, Men det finns en sak som har återkommit gång på gång. Bristen på information och känslan av att man inte blivit hörd.

Det måste vi förändra – för det är tillsammans som vi bygger det goda samhället, ett Gnosjö där alla känner framtidstro!

facebook Twitter Email