Inledningsanförande allmänpolitisk debatt 28:e November 2013

Ordförande, fullmäktigekamrater åhörare och press…

Att Socialdemokraterna får inleda den allmänpolitiska debatten för
fjärde gången av fem måste vara ett tecken. Till och med slumpen är på
vår sida, och att vi är nummer 1, det märktes även förra
fullmäktigesammanträdet när budgetramarna klubbades.. Där ni istället
för att ha egna förslag, kopierade våra…

Herr ordförande, året som gått kommer inte att gå till historien som
Gnosjöalliansens mest lysande år.. Året har präglats av turbulens,
handlingsförlamning och interna strider.

Ena stunden har ni vart eniga och kallat till presskonferens för att
innan trycksvärtan torkat vara djupt oeniga, det är olyckligt för
kommunen att sakna en stabil majoritet. Konsekvenserna har vi sett,
olagliga beslut har fattats och rivits upp.  Er politik har lett till
ett  förfall av den kommunala ekonomin och nästa år lånar ni till drift
och skickar notan till skattebetalarna i Gnosjö.

Fullmäktigekamrater, så här kan vi inte ha det. Oordning och kaos…

Gnosjö kommun förtjänar bättre, våra invånare förtjänar ett alliansfritt
Gnosjö. Det behövs en annan ledning, en ledning som är beredd att göra
breda överenskommelser och ta ansvar för framtiden.

En ledning som är öppen och ärlig, där alla åsikter får komma till tals
utan hot och påtryckningar. En ledning med ordning och reda såväl i
beslutsfattande som i ekonomin.

Jag förmodar att vi alla har samma mål: Att Gnosjö förblir en egen
livskraftig kommun som andas framtidstro, vägen dit är vi kanske inte
överens om men jag hoppas att vi är överens om det övergripande målet.

Vi Socialdemokrater kommer varje dag att kämpa för det målet, hur är det
med er övriga partier?

Idag kommer vi säkert få höra om fantastiska investeringar, om hur man
tagit ansvar och filosofiska funderingar (dagdrömmar) om framtiden.
Dessa inlägg kommer säkert att vara tänkvärda och en del till och med
kloka. Tyvärr, är jag tveksam till att de kommer leda till något – utan
kommer att stanna vid att vara just dagdrömmar.

För att vi ska komma dit att vi kan tala på det viset måste varje parti
göra sin hemläxa, det måste bli ordning och reda i beslutsfattandet,
styrningen och ekonomin.

Vi Socialdemokrater är beredda att tillsammans med er andra partier
återskapa ordningen och redan, sen när vi gjort det…  Kan vi sakligt
debattera och besluta om framtida investeringar och politiska

inriktningar.

Gnosjö förtjänar att vara alliansfritt.
Tack för ordet.

facebook Twitter Email