Inledningsanförande allmänpolitisk debatt 28/5 2015

Ordförande, fullmäktigekamrater åhörare & press.

Häromdagen kunde vi läsa ett uttalande i lokaltidningen från kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson att han inte ser det som ett problem att Gnosjö ligger sist i länet vad det gäller utbildningsnivån.
Lågutbildning

Varken vi Socialdemokrater eller företagen i kommunen delar den uppfattningen, självklart är det ett problem.

Våra företag blir mer och mer högteknologiska, det är vi väl överens om?

Hur skall arbetskraftsförsörjningen lösas?

Moderaterna som anser sig vara ett företagarparti sviker med sådana uttalanden både företagen och våra ungdomar. Har ni inom alliansen inga ambitioner?
– Det är beklämmande.

Här anser vi Socialdemokrater att skolan är nyckeln till framtiden, därför måste vi satsa mer på utbildning och modern pedagogik.

Vi måste bland annat se över klasstorlekar och även våra lärares arbetsbörda och arbetsmiljö, vi Socialdemokrater förstår hur allt detta hänger ihop. Genom att varje elev blir sedd i skolan och utmanas väcks även lusten att lära.

Det går inte som den moderate ordföranden i kultur och utbildningsutskottet har uttryckt sig glatt på kommunens informationsmöten ”att vi har till och med vart inne i klassrummet och mätt med måttband om det inte går att få in en bänk till.”

Skolan måste få arbetsro och långsiktiga spelregler.

Till skillnad från borgerligheten förstår vi Socialdemokrater att ett samhälle hänger ihop, alla delar ska harmonisera med varandra och skall vi nå tillväxt är inflyttning helt avgörande.

Bostadsbyggnationen måste igång, det har påbörjats projekt efter många års stiltje. Det är välkommet, äntligen har borgerligheten insett att ingen annan (den hyllade fria marknaden) kommer  och löser detta utan att vi tillsammans via det kommunala fastighetsbolaget har ansvaret för bostadförsörjningen.
Sen tycker vi också att det vore trevligt med fler aktörer, men ansvaret är alltid vårt. Det går inte att sticka huvudet i sanden.

Bristen på idéer är ett hot mot utvecklingen, inom moderaterna fanns det förra mandatperioden en fullmäktigeledamot med mängder av idéer och visioner.

En del idéer skrattades det åt bakom rygg och nästan hånades, denna ledamot valde till slut att lämna partiet.  Inom alliansen har det funnits fler visionsinriktade politiker, tänker nu på en centerpartist som förstod vikten av att lyfta blicken och se framåt – att sträva vidare och våga diskutera utifrån ett visionärt perspektiv. Även denna politiker har fått lämna sina uppdrag.

Dessa punktmarkeringar som görs från borgerligheten på enskilda politiker är skadliga för kommunens utveckling och inte minst kränkande för individen det drabbar.
Det är ett ovärdigt beteende för politiska ledare att inte låta alla komma till tals och bemöta sakfrågor med väl underbyggda argument.

Just bristen på argument kan man fundera över, ett otal gånger har undertecknad ställt frågor i denna talarstol, och bemötts av tystnad…

Jag hade hoppats att slippa lyfta bristen på ordning och reda såväl i ekonomin och beslutsfattandet, men tyvärr… Uppföljningar kommer inte upp till fullmäktiges bord, den politiska styrningen och ledningen är bristfällig (detta vittnar senaste årens revisionsrapporter om).

Ni är smärtsamt medvetna om detta men väljer att bemöta detta med tystnad eller anklaga oss för att svartmåla, jag ser framemot att fortsätta denna debatt när den försenade årsredovisningen kommer upp för hantering i Juni.

Vårt partis övergripande löfte till invånarna i Gnosjö kommun –
”Först skall vi ha ordning och reda i ekonomin och beslutsfattandet, sen ska vi” 
och så har vi radat upp ett antal löften, bland annat:

Avskaffa hemsjukvårdsavgiften – ej ännu införd, vårt vallöfte uppfyllt (finns ingen majoritet i fullmäktige för att införa detta).
Rätt till heltid – är antaget i jämställdhetsplanen – vallöfte uppfyllt (planen antogs av ett enigt fullmäktige.)

Som ni hör redan nu så här i början på mandatperioden har Socialdemokraterna målmedvetet jobbat med sina vallöften och uppfyllt 2 i opposition.

Hur går det för minoritetsalliansen?
PANG!
… där slog fullmäktiges ordförande klubban i bordet och min tid var slut….

facebook Twitter Email