Ingen majoritet i sikte..

För att underlätta fortsatta förhandlingar om styret i kommunen meddelar vi nu samtliga gruppledare detta.

Efter valet 2014 tappade borgerligheten sin majoritet, de presenterade ingen plattform för styret utan låtsades som inget hänt. De valde då att inte lyssna på väljarna…

Vi Socialdemokrater accepterar valresultatet, Socialdemokraterna i Gnosjö tappade ett mandat i fullmäktige och respekterar väljarna genom att gå i opposition.

Vi är fortsatt det i särklass största partiet i Gnosjö och representerar fortfaranade nästan var 3:e väljare i kommunen.  Det är stort och det förpliktar.

Vi har sonderat möjligheterna att bilda en blocköverskridande majoritet, utan att få svar. Under valrörelsen hörde vi att moderaterna vill fortsätta hålla ihop borgerligheten och övriga borgerliga partier instämde i detta.

Nu är det upp till moderaterna att bilda ett styre, av allt att döma blir det återigen ett minoritetsstyre i Gnosjö kommun – tyvärr.

Vi socialdemokrater kommer i opposition att fortsätta lägga förslag för ett bättre Gnosjö, vi kommer än tydligare ifrågasätta och granska de styrandes förslag och förmåga att politiskt styra och leda kommunen. Vi kommer presentera egna budgetar och vi kommer rösta emot orättvisa taxehöjningar.

Skulle moderaterna misslyckas att bilda ett styre, då är vi givetvis öppna för att diskutera ett alternativt styre.

För Socialdemokraterna i Gnosjö
Markus Kauppinen.

”Rättigheten till demokrati är inte reserverad för en liten grupp i samhället, det är en rättighet för alla människor”

facebook Twitter Email