Carin Jämtin leder partiet

Med anledning av att Håkan Juholt lämnat uppdraget som partiordförande tar partisekreterare Carin Jämtin över ledningen, till dess att partistyrelsen har behandlat frågan om Håkan Juholts efterträdare. Läs partisekreterarens information till medlemmarna.”Partiordförande Håkan Juholt har i dag meddelat att han avgår. Håkan har lagt ned hela sin själ i uppdraget som partiordförande. Han har bland annat satt kampen mot barnfattigdomen på den svenska politiska dagordningen. Jag kan inte nog beklaga det både han och partiet behövt gå igenom de senaste månaderna.

Den period som vi socialdemokrater går igenom nu är den värsta krisen i partiets moderna historia. Det är en förtroendekris, där stödet för partiet har minskat kraftigt. Men den är också en kris inom partiet, där många medlemmar upplever att det har varit oerhört tufft att vara socialdemokrat de senaste månaderna. När jag talar med partikamrater möts jag av sorg, vilsenhet och frustration. Men också en ilska över att vi inte kommer ut med våra politiska förslag.

Ordning måste nu återskapas, så att vi kan fortsätta det viktiga arbetet med att opinionsbilda för våra idéer. Men detta arbete måste göras med insikten att det inte finns några enkla lösningar. Det krävs ett strukturerat, långsiktigt och hårt arbete för att vi ska kunna bli det parti vi vill vara.

Socialdemokratin har varit framgångsrik när vi har stått för ett framåtsyftande samhällsbygge till nytta för väldigt breda grupper i samhället. Sverige är inte färdigbyggt. Vi måste våga tänka stort och modigt. Det gäller på riksplanet, men också i landsting och regioner. I Europaparlamentet. I alla Sveriges kommuner.

I dag har jag telefonkonferenser med partidistriktens ordföranden och partistyrelsen. Därefter träffas verkställande utskottet att diskutera formerna för att välja en ny partiordförande. Beslut om dessa fattas av partistyrelsen.

Nu måste vi i partiet samla oss och välja en ny ordförande. Vi ska se till att Socialdemokratin står stark i svensk politik. Alla som vill bidra är välkomna i det arbetet. Ingen insats är för liten. Vi är Sveriges största parti med över 100 000 medlemmar. Det är vår styrka. Vi måste fortsätta utvecklingen av socialdemokratin och utforma det politiska alternativ som vårt land förtjänar.

Socialdemokratin har framtiden för sig. Vi skapar den nu.

Med vänliga hälsningar,

Carin Jämtin

Partisekreterare”

Läs mer på www.socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email