Höstens första kommunstyrelsesammanträde.

Ett glatt gäng kommunstyrelseledamöter samlades den 11:e augusti kl 14:00 för att hantera en lunta med handlingar.

Vi öppnade med ett säryrkande på den återremitterade investeringsbudgeten – vi ville stryka posten gällande nytt äldreboende i Hillerstorp, och med det minska kommunens nyupplåning från 40 till 32.5 miljoner kronor.

Våra skäl förutom det minskade lånebehovet för detta är följande:

Det finns ett äldreboende i Hillerstorp som för övrigt var för litet när det hade 16 platser på 2 våningar, så övervåningen gjordes om till ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar.

Vi Socialdemokrater har vart tydliga med att detta är en tillfällig lösning och ett bättre hållbart förslag måste tas fram.

Nu vill alliansen ändra på tillfälligheten i denna lösning till en permanent lösning och idéen är att bygga ett nytt äldreboende med 10 platser intill det befintliga boendet (kom ihåg att 16 platser var för litet enligt utredningen jag tidigare nämnde..)

Vi anser att det primära behovet kommunen har är fler bostäder av olika slag, bygger man klokt kan man inrätta HVB-hem i nya eller befintliga lägenheter.
Dessutom vore det att föredra att HVB-hemmet ligger i Gnosjö tätort då ungdomarna som bor i hemmet får sin utbildning i Gnosjö, dessutom ligger vårdcentral mm i Gnosjö.

Fullmäktige har beslutat att nuvarande lösning av HVB-hemmet är tillfälligt – vi Socialdemokrater ämnar följa det beslutet även om vi blir tvungna att förlänga slutdatumet för densamma.

Alliansen vägrade lyssna och det blev omröstning:
Omröstningsresultatet Alliansen 7,  S+Mp 6, Sd avstod med sina 2 röster vilket gjorde att alliansen förslag ”vann”.  S+Mp reserverade sig emot detta beslutet.

Även ett borgerligt parti hade ett annat säryrkande gällande investeringsbudgeten som orsakade huvudbry hos alliansen, det blev en ajournering och den borgerliga ledamoten var på väg ut ur sammanträdesrummet med oppositionen när han blir inkallad av sin allians, efter en kvart fick vi åter komma in på sammanträdet och säryrkandet drogs tillbaka.
Vi frågade under kaffet om ledamoten önskade liniment… Av respekt för enskilda skriver jag inte vem som lade yrkandet eller vad det handlade om.

Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett yttrande över revisionens granskning av årsredovisningen som kommunstyrelsen skulle anta som sitt yttrande, den var skriven på ett sådant sätt att Socialdemokraterna ej kunde delta i beslutet och därmed står vi heller inte bakom yttrandet, vi kommer lämna ett eget yttrande till revisorerna och kommunfullmäktige.

Vi yrkade även på att allmänna utskottet ska få lite mer att göra vad gäller lokalanskaffning – det gillades av samtliga partier.

Vi fick även ändrat avslag till bifall på vår motion om rätten till heltid.

I övrigt rättade vi flertalet förslag till beslut då kommunstyrelsen enligt dagordningen verkade ha för avsikt att kringgå fullmäktige.
Tur att vi var på plats och hjälpte till att skapa lite ordning och reda.

Nu ser vi framemot fortsatt debatt i fullmäktige i slutet på månaden, snart kommer den även att direktsändas på webben.
Gnosjö kommunfullmäktige går med andra ord till hösten online!

På återseende!

facebook Twitter Email