Hemsjukvårdsavgiften för femtielfte gången

Den senaste tidens förslag på höjning av kommunala avgifter framförallt för våra äldre, sjuka och funktionshindrade är ett symptom av en sjuk politik som förs i Gnosjö kommun.

Så fort tillfälle ges föreslås avgiftshöjningar mot de svagaste grupperna i vår kommun, oppositionen har ett flertal gånger stoppat en del av dessa.

Avgiftshöjningar är nödvändiga i vissa fall, men då måste vi göra allt vi kan för att skydda de allra mest utsatta, så inte deras tillvaro blir ännu tuffare.

Det finns avgifter som inte höjts på länge tackvare begreppet maxtaxa. Framförallt gnosjömoderaterna är snabba på att föreslå att ta ut maxtaxa.
Nivån på maxtaxor har nu justerats nationellt  efter att flera år vart frysta.
Då tar gnosjömoderaterna det som alibi – att ”nån annan” har bestämt att taxan ska höjas.

Det är helt fel! Kommunens taxor och avgifter beslutar politikerna i fullmäktige om – ingen annan.

Ordet maxtaxa är precis så enkel som den låter, avgiften får inte överstiga denna. Den är ett tak, inte ett golv. Kommunen kan oavsett maxtaxa välja att inte ta ut någon som helst avgift eller en lägre avgift än maxtaxan. Det handlar om vilja och prioriteringar, det beslutet och ansvaret kära vänner ligger hos de folkvalda politikerna.

Socialdemokraterna i Gnosjö frågade på Järnbärardagarna kommuninvånarna vad de ansåg om kommunens taxor. Nästan 2 av 3 (63%) ansåg att de var för höga. Givetvis som man frågar får man svar. Många med oss anser att våra gamla, sjuka och funktionshindrade har det tufft som det är.

Vi socialdemokrater ställer oss inte bakom införande av hemsjukvårdsavgiften på 400 kronor i månaden som föreslagits av Socialförvaltningen gällande hemsjukvård.

Dessutom har inte dialog med pensionärsorganisationerna förts – Högst anmärkningsvärt att förslaget inte diskuterats med de som drabbas allra mest.
Som bortblåst är det av fullmäktige antagna inriktningsmålet  ” att verka för ökad brukarmedverkan” från sidan 3 i vår Ekonomiska långtidsplan (http://www.gnosjo.se/download/18.76f793fa1515805df2934623/1456223723996/Ekonomisk+l%C3%A5ngtidsplan+Gnosj%C3%B6+2016-2018.pdf)

Gnosjö kan och förtjänar bättre!

facebook Twitter Email