Gott slut och Gott nytt år!!!

Jag vill börja med att tacka alla för ert engagemang och support för det gångna året!

2013 har vart ett turbulent år i vår kommun, olagliga beslut har fattats och rivits upp, revisionen har riktat kritik mot styrning och ledning av kommunen samt en budgetprocess som havererade fullständigt. Utöver detta har öppenheten ifrågasatts med anledning av att inkomna handlingar inte blivit diarieförda i tid eller inte alls. Mina vänner, det finns mycket att jobba med framåt. Nu går vi dessutom in i ett nytt år som kallas för supervalåret, det kommer bli ett intensivt år och jag är rädd för att fokus kommer från majoriteten att flyttas från att lösa de uppenbara bekymmer som finns till något helt annat, även för detta har vi Socialdemokrater en beredskap.

Efter en riktigt tuff period, presenterade vi Socialdemokrater för första gången i Gnosjö kommuns historia en alternativ budget, det var helt nödvändigt. Majoriteten hade inte förankrat sin och var djupt splittrad, det var på håret de lyckades övertyga sista partiet i alliansen att rösta för sitt budgetförslag som var ofinansierat och med underskott, ett underskott som lånefinansieras – Gnosjö kommun lånar nu till drift, det är inte god ekonomisk hushållning. Vi Socialdemokrater hade en annan idé, det ställde till det extra mycket för alliansen och vi fick mycket kritik för detta från dem. Visste faktiskt inte att vi måste fråga dem om lov…;-)
Inget ont som inte har något gott med sig, nu kommer budgetprocessen att förändras inför nästa budgetberedning, jag är övertygad om att 2014 kommer vi ha ett bättre och tydligare budgetarbete – det hade ALDRIG hänt om inte vi agerat som vi gjorde.

Vi har under året också haft ett antal fullmäktigesammanträden där fullmäktiges ordförande inte riktigt vart med på banan och vi har fått hjälpa honom att ställa propositionsordning och även upplysa honom ett flertal gånger om när en minoritetsåterremiss uppstår. Det enda vi begär är ordning och reda i såväl ekonomin som i beslutsfattandet, det kommer vi att fortsätta med 2014 var så säkra.

Under årets sista fullmäktigesammanträde röt ordföranden till och sade ordagrant till oss med anledning av att vi hade säryrkanden i 3-års planen enligt vårt budgetförslag som ordföranden vägrade ställa proposition på  ”Ni måste acceptera majoritetsbeslut fattade av fullmäktige – den ordningen måste vi ha.” Jag hoppas att det gäller nu när hemsjukvårdstaxorna kommer upp igen i början på det nya året, det har vi ett majoritetsbeslut på från fullmäktige, att denna taxa ej ska införas. Kommer ordföranden vägra ställa proposition på den också tro? – tveksamt men jag hoppas han är konsekvent.
(Dessutom är det fullmäktige som avgör om proposition skall ställas eller ej, det är inte ordföranden som gör det.. Se kommunallagen 5:e kapitlet 45:e paragrafen.)

2014 kommer på många sätt att bli historiskt, förutom att Gnosjö arbetarekommun blir 100år… Det är året då alliansen splittras, Sverige och Gnosjö förtjänar att vara alliansfritt!

Med en önskan om ett riktigt Gott nytt år 2014, till er alla som läser detta!!!

/Markus

 

 

 

facebook Twitter Email