God arbetsmiljö ger bättre jobb

Socialdemokraternas mål är att till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Vi vill se en nollvision för dödsolyckor på jobbet, stoppa otrygga anställningar och ge alla rätt till heltid. Då måste fler jobb skapas, människor måste trivas och utvecklas på jobbet. Det är viktigare än fler skattesänkningar.

I Gnosjö kommun har alliansen gång efter annan struntat i att föra dialog med arbetstagarorganisationerna, nu senast med telefonrutinen. Det har fått uppmärksamhet av ett fackförbund centralt (ja de läser lokaltidningen även i Stockholm.) Det lär bli efterspel även på detta.

Personalen är en kommuns allra viktigaste resurs, då är det viktigt att man tar sitt arbetsgivaransvar och skapar förutsättningar för alla att göra ett bra jobb.
Vår personal skall trivas på jobbet, det ska vara en öppen dialog och man ska kunna påverka sitt arbete och arbetsmiljö.

Tyvärr får vi signaler att allt inte står rätt till på våra kommunala arbetsplatser – stress, fysisk och psykisk ohälsa har ökat markant. Detta måste tas på allvar och frågan är när ska alliansen lyfta upp huvudet ur sanden? Vi har lyft frågan i fullmäktige, på kommunstyrelsen och i diverse andra forum – INGET HÄNDER! Det är brist på styrning och ledning.

Den moderatledda alliansen – undantaget Centerpartiet föreslog tidigare i år att man skulle ta bort friskvårdskonsulenttjänsten, tack och lov visade Centerpartiet på kurage att rösta med Socialdemokraterna så kommunen fick behålla den resursen. Nu är det hög tid att ta arbetsgivaransvaret på allvar, och lyfta upp personalpolitiken. Vi ska vara rädda om varandra!

Den 14/9 väljer du hur samhället ska se ut!

facebook Twitter Email