Gnosjös framtid

För det första måste vi få ordning och reda i beslutsfattandet och ekonomin samt kvalitetssäkra våra beslutsunderlag , sen ska vi:

  • Avskaffa hemsjukvårdsavgiften – vi ska ta hand om varandra, man blir inte frisk av att bli fattig
  • Öka den avgiftsfria tiden imom barnomsorgen och på sikt erbjuda helt avgiftsfri barnomsorg
  • Se till att behovet för barnomsorg på obekväma tider erbjuds alla som har behov av det
  • Ha mindre barngrupper i barnomsorgen
  • Ge fler datorer till våra elever – vi vill satsa på moderna IT läromedel och modern pedagogik
  • Höja föreningsstödet
  • Alla anställda i kommunen som så önskar ska ha rätt till heltid
  • Slumpen ska inte avgöra om våra gymnasieungdomar får sommarjobb – vi vill tillsammans med näringslivet se till att alla gymnasieungdomar som så önskar får ett sommarjobb.
  • Många kommunala lokaler står tomma stora delar av dygnet, det  vill vi tillsammans med föreningarna ändra på. Det är dag att släppa loss kreativiteten!
  • Tillsammans med de nyanlända ska vi arbeta för en ömsesidig förståelse och underlätta integrationen i vårt samhälle nu när allt fler flyktingar söker sig till oss till följd av den ökande oron i vår omvärld.

Dock är det så att det inte är de enskilda frågorna som skiljer oss partier ifrån speciellt mycket, vi har olika idéer om vad som är bra för Gnosjö, vissa är vi överens om andra inte. Vi tror inte att du som väljare röstar på ett parti för ett enskilt vallöfte utan för helheten. Skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och alliansen är – ska var och en ta hand om sig själv eller ska vi tillsammans ta hand om varandra?
För oss är det valet enkelt, det är VI tillsammans som bygger det goda samhället.
Den 14:e september är valet är ditt!

facebook Twitter Email