Förtroendemannautbildning – mötesteknik

Lördagen den 20 november så kommer vi att ha en förtroendemannautbildning. Temat denna dag blir Mötesteknik och vår utbildare heter Dan Ekeberg.

Plats: Kommunhuset i Gnosjö.
Tid: Vi börjar utbildningen kl. 09.00 och håller på fram till lunch.
Vi serverar kaffe från kl. 8.30.

Anmäl dig till undertecknad senast den 16 november.
Detta med tanke på matbeställningen. Behöver du specialkost så säg till vid anmälan

Tfn 070-568 1002.
E-post: inga-lill.andersson-hjelm@gnosjo.se
Med vänlig hälsning
Inga-Lill Andersson Hjelm

facebook Twitter Email