En sommarhälsning med tydliga resultat

3:e halvåret i opposition…

Då var denna termin till ända, det har vart händelserikt minst sagt. Jag vill tacka alla aktiva, medlemmar och sympatisörer för erat stöd och engagemang. Tillsammans har vi startat förändringar många inte trodde var möjligt att genomföra, framförallt inte i opposition. Gnosjö har på en del områden blivit lite bättre, lite rättvisare och med lite mer framtidstro.

Jag skrev i slutet på förra året:

”2012 kommer vi att sätta fokus på Barn och utbildningsområdet. Vi kommer att jobba stenhårt för att förändra, förbättra och kämpa för rättvisa, vi har högre ambitioner!”

Milstolpar för vårterminen 2012:

Ökad investeringsram för barn och utbildningsförvaltningen, vi medverkade till att det blev ökat anslag med 500.000 kronor till skolorna. Barnen är vår framtid och det är mycket viktigt att vi satsar på dem. Vi har högre ambitioner och vill framåt satsa på kvalitén i undervisningen och säkerställa att varje elev blir sedd och får utvecklas efter sin förmåga.

Förvaltningsorganisationen, vi har varit kritiska till hur majoriteten hanterade MBL-informationen samt att de inte riktigt förstår hur man ska lyckas med förändringar i stora organisationer, vi anser att delaktighet och tydlighet ska vara ledord. Vi yrkade på att det enbart skulle finnas 2 förvaltningar då vi har endast 2 nämnder och övrig verksamhet skulle heta avdelningar eller sektioner, precis som i den politiska organisationen. Det var faktiskt klart definierat i uppdraget att förvaltningsorganisationen skulle harmonisera med den politiska men det stod tydligt att majoriteten inte vill eller kan förstå. Vi reserverade oss skriftligt mot detta beslut.

Entreprenörskapscentrum, kommunfullmäktige biföll vår motion om inrättande av ett entreprenörsskapscentrum. Det är jätteroligt att det nu blir det verklighet, Gnosjö behöver innovationskraft och nya företag, framtidens jobb kommer delvis att skapas här.

Konstgräsplanen, som ni säkert minns så nämnde jag i förra rapporten att ”sista ordet om konstgräs 2012 är nog ändå inte sagt”, det blev så att i Juni fullmäktige anslöt sig majoriteten till vår linje och den skall anläggas i år! Fantastiskt roligt! En framgång där vi har varit tydliga med vad vi vill och att det är viktigt för attraktiviteten i vår kommun med satsningar på kultur och fritid.

Investeringsbidrag till föreningar, när kommunstyrelsen diskuterade budgeten lade vi ett säryrkande på att återinföra investeringsbidraget till föreningar, vi ansåg att när det i övrigt är återhållsamt i budgeten är det viktigt att uppmuntra föreningarna att hålla igång sina verksamheter. Det blev votering i Kommunstyrelsen som vi vann 12 röster mot 3, det var moderaterna som röstade emot, dock ändrade de sig till kommunfullmäktiges sammanträde och anslöt sig till vår linje (igen kan man säga.)

Operativsystemsutredning, fem i tolv fick moderaterna för sig att vi skulle utreda vilket operativsystem som är mest kostnadseffektivt. Ett knepigt uppdrag som kommunens IT-avdelning inte skulle klara av utan extern konsulthjälp, vi yrkade på avslag och debatterade denna utredning i kommunfullmäktige med kommunstyrelsens ordförande, när vi skulle fatta beslut säger fullmäktiges ordförande att han finner att vi beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, jag ropar votering och vi vinner även den med siffrorna 35-0! Moderaterna och övriga anslöt sig till vår linje (kan man säga igen och igen??? ).

Införande av 75% nivån i barnomsorgstaxan, under förra mandatperioden hade vi en KD-ledd allians som slog sönder hela avgiftssystemet som från början hade 4 nivåer (25-50-75 och 100%) till enbart enhetstaxa. Detta straffade alla barnfamiljer som inte hade sina barn i barnomsorgen full tid, mot detta har vi protesterat från dag 1. Vi har lyft frågan i alla forum, debatterat om den i budgetdebatterna, i de allmän politiska debatterna osv.. I kommunstyrelsen i Juni yrkade vi så återigen på införande av 75% nivån och fick stryk i voteringen där, dock är undrens tid inte förbi, på fullmäktige sammanträdet yrkade vi återigen på införande av 75% nivån och fick då stöd av inga mindre än KD! Voteringen slutade 18-17 till vår fördel och inget parti reserverade sig mot beslutet. Detta anser jag är vår största framgång hittills denna mandatperiod. Vi ska vara glada för denna framgång men vi får inte slå oss till ro, nu kavlar vi upp ärmarna för att även lyckas med 50 % nivån innan mandatperioden är slut.

Nu tar vi en välförtjänt semester och vilar upp oss för att återkomma till hösten. Jag har en känsla av att även slutet av året kommer att bli händelserikt. Vi har framför oss bland annat tillsättandet av en ny kommunchef, en del tveksamma fastighetsaffärer samt invigning av entreprenörsskapscentret.

Ha en riktigt skön sommar och tack än en gång för ert engagemang, tillsammans har vi åstadkommit allt detta!

/Markus

facebook Twitter Email