En riktigt God Jul och Gott nytt år!!!

God jul och gott nytt år!

När julen närmar sig och året går mot sitt slut är det dags att reflektera över året som gått. 2012 såg ut att bli hyfsat fram till halvårsskiftet, sen kom kallduschen. Trots oväntade återbetalningar från AFA-försäkringarna på ca 8.9 miljoner så ser det ut som om Gnosjö kommuns resultat blir endast ca 4 miljoner.

En del av förklaringen är försörjningsstödet som fortsatt överskrider budget, det är en konsekvens av regeringens förda politik. En politik som är ett totalt misslyckande och ett haveri av våra trygghetssystem, en medveten politik som slår mot de svagaste i samhället. En politik som vältrar över kostnader på kommunerna. Vi ser subventioner till de välbeställda iform av avdrag på det ena än det andra, det sammanhållna samhället slits brutalt isär. Vi måste ta kampen, kampen för rättvisa, frihet och solidaritet. Välfärden klaras inte utan tillväxt, välfärden klaras inte utan en rättvis fördelning av resurserna.

I vår kommun har vi kämpat för följande och vunnit i fullmäktige:

  • Återinförande av 75%-nivån i barnomsorgstaxan – för att stärka barnfamiljerna
  • Lov-baden för skolungdomar finansieras fullt ut 2013, återigen ett tack till Lions för 2012!
  • Införande av Föreningsbidrag på 100.000, för att stärka föreningslivet
  • Ingen avgift för de som är inskrivna i hemsjukvården – vi ska ta hand om varandra.

Som jag tidigare skrev att motionen om entreprenörsskapscentret blev bifallen, så har nu centret invigts under skyltsöndagen. Nu är allt på plats och det första företaget har flyttat in och är faktiskt redan på väg att flytta till egna lokaler, de kommer fortsatt att delta i Sciene-Park systemet. Väldigt roligt!

Under året har en del förslag om fastighetsinköp diskuterats:

Gamla polishuset – en affär som tack vare oss inte blev av, det har näringslivet löst på ett ypperligt sätt.

Betania i Hillerstorp – ”favorit” i repris som dök upp, vi lyckades återremittera ärendet till efter årsskiftet med utredning på konsekvenser samt behov om trygghetsboende i hela kommunen. Under resans gång har vi haft en dialog med samhällsföreningen i Hillerstorp om att göra om det till ett allaktivitetshus, det vore bra för hela samhället.

Vinkåsen – köpet som vi varit emot hela tiden, dessa pengar (om de ens finns!!!) anser vi kunde användas bättre på sådant som kommer alla till del. Givetvis reserverade vi oss emot köpet.

Skatten höjdes med 25öre för 2013, motvilligt gick vi med på den höjningen, nivån hade vart högre om borgerligheten hade fått som de ville. Vi lyckades även i den förhandlingen.

I det stora hela har 2012 varit ett lyckat år för oppositionen, vi betar av punkt för punkt för att göra Gnosjö rättvisare, jämlikare och friare.  Mycket återstår och med 2013 kommer nya utmaningar då regeringen inte ser problemen, vi kommer att få lösa upp många knutar och troligen blir 2013 det tuffaste året på länge. Jag ser framför mig många svåra beslut, då är det viktigt att inte tappa fokus eller fotfäste i verkligheten. Vi måste utgå ifrån rättviseperspektivet samtidigt som kvalitetstänket måste finnas med i samtliga beslut.  2013 och 2014 kommer bli de viktigaste åren, när arbetarekommunen ska anta sin verksamhetsplan på årsmötet önskar jag att vi bygger planen utifrån 4 ord: Rättvisa, Infrastruktur,Tillväxt och Attraktivitet. Jag vill idag inte peka ut enskilda förvaltningsområden att jobba med, nu handlar det om att ta ett helhetsgrepp.

Jag vill tacka er alla för ert arbete under året och önskar er en riktigt God Jul och Gott nytt år!!!

//Markus

facebook Twitter Email