Det närmar sig jul och prästens lilla kråka skulle ut och åka.

O en slank den dit och
en slank den hit ooo en slank den ner i diket…
Med denna lilla trudelutt kan man kort beskriva gnosjömoderaternas lokala energi och klimatpolitik.

Miljöpartiet lämnade 2015-09-24 in en motion som handlade om fjärrvärmeutbyggnad. De pekade på behovet av att minska klimatpåverkan och anser att uppvärmning genom biobränsle är den mest kostnadseffektiva.

Efter en tur i allmänna utskottet var det dags för behandling av frågan i kommunstyrelsen 2016-03-08.

Förslaget till beslut var avslag med motiveringen att kommunen är för liten för en fjärrvärmeutbyggnad och att det inte är ekonomiskt försvarbart att ens utreda frågan vidare, miljöpartiet yrkade på återremiss och fick stöd av Socialdemokraterna. Omröstningen slutade med 9-6 och förslaget till fullmäktige blev avslag – trots vetskapen om att en minoritetsåterremiss var möjlig.

2016-03-31 var det dags att avgöra frågan i kommunfullmäktige. Miljöpartiet yrkade återigen på återremiss för att beakta frågan vid framtagande av den nya energiplanen. Återigen fick miljöpartiet stöd av Socialdemokraterna. Ur protokollet kan man utläsa att 2 moderata ledamöter yrkade på avslag och ärendet gick till omröstning.

17 avslag och 16 för återremiss (eftersom det räcker med 12 röster för återremiss vann återremissen gehör…)

2016-12-01 dök det upp ett ärende på kommunstyrelsen där det kommunala fastighetsbolaget vill ha klartecken att gå vidare med fjärrvärme, hör och häpna: då yrkar en moderat kommunstyrelseledamot som tidigare röstat emot förslaget nu bifall till förslaget och en enig kommunstyrelse ställer sig positiva till en fjärrvärmeutbyggnad.

Nu ska ärendet slutligen klubbas på torsdag den 15:e december, återstår att se vilket ställningstagande det blir då, vi har sett hur prästens lilla kråka både slunkit i diket och dit… förhoppningsvis slinker den hit och hem denna gången.

Juletid är en tid för mirakel…

facebook Twitter Email