De försenade budgetramarna för 2018.

I Juni skulle 2018 års budgetramar för Gnosjö kommun antas av fullmäktige, borgerligheten presenterade sitt förslag och vi tillsammans med Miljöpartiet vårt.
(Se artikel i Värnamo Nyheter här  https://www.vn.se/article/borgerligheten-backade-efter-s-budgetforslag)

Budgetramarna skulle efter återremissen egentligen behandlats av kommunstyrelsen och fullmäktige i augusti, men har av okänd anledning för oss skjutits till september och skall idag behandlas av kommunstyrelsen.

Utgångsläget i juni var att borgerligheten föreslog samma ramar för skola och socialen för 2018 som 2017, ”inte en krona till” som borgerlighetens företrädare uttryckt ställdes emot vårt förslag att skolan skulle tillskjutas ca 5 miljoner mer och socialen ca 9 miljoner mer i ram, samhällsbyggnadsförvaltningen fick i vårt förslag ca 0,6 miljoner kr mer, samtidigt som vi drog ner ca 16 miljoner på central förvaltning.

Utöver det föreslog borgarna ett sänkt resultatmål till 1,75% där vi föreslog 2% i enlighet med det strategiska styrdokumentet som vi enigt beslutat om tidigare.

Borgarna återremitterade ärendet för att som de sa ”det kanske finns några guldkorn i erat förslag”.

Idag föreslår högern följande, skolan får ca 5,5 miljoner mer i ram, socialen får ca 9 miljoner mer i ram och samhällsbyggnadsförvaltningen ca 0,6 miljoner kronor mer, samtidigt som de drar ner 17.5 miljoner på central förvaltning…. Många guldkorn fanns det tydligen i vårt budgetförslag för visst känns siffrorna bekanta?

Sedan föreslår de idag även att resultatmålet sätts till 2% som av en händelse nu sammanfaller med förslaget vi presenterade i juni.

Det är glädjande att högern insåg sitt misstag med sitt första förslag och förkastade det.
På fullmäktige i september är det upplagt för en intressant debatt…

 

 

facebook Twitter Email