Dags för årsmöte!

Enligt utsänd årsplanering drar det ihop sig till årsmöte.
Vi kommer hålla detta i våra nya lokaler på Regeringsgatan 5 den 20/3 kl  18:00.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Mötet behörigt utlyst?
 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare
 5. Skrivelser/Rapporter
 6. Gästen har ordet (Mariana Emanuelsson från ABF)

  7. Årsmötesförhandlingar
  a) Val av ordförande för mötet
  b) Val av sekreterare för mötet
  c) Verksamhetsberättelse
  d) Fullmäktigegruppens rapport
  e) Ekonomisk rapport
  f) Revisorernas rapport
  g) Beslut om ansvarsfrihet för år 2016
  h) Beslut om arvoden
  i) Budgetförslag för 2017
  j) Val
  Ordförande 2 år
  Ledamöter 4 st 2 år
  Ersättare 3 st 1 år
  Facklig representant 1 år
  Studieorganisatör 1 år
  Info-kommité 3st 1 år
  Pensionärsråd 5st 1 år
  Teaterombud 1 år
  ABF-ombud 1+1st 1 år
  Revisorer 2 st 1 år
  Revisorsersättare 2st1 år

 1. Antagande av stadgar ->Länk (Förslag till stadgar för Gnosjö arbetarekommun)
 2. KSO-Valet
 3. Övriga frågor
 4. Avslutning

VÄLKOMNA!

facebook Twitter Email