Corona, demokrati och rena händer.

Kamrater, igår kväll 2020-03-18 träffades en överenskommelse emellan samtliga partier i fullmäktige. I dessa tider av oro är det viktigt att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena, samtidigt måste vi säkerställa att beslutsfattandet och att demokratin fungerar idag och i morgon.

Partierna blev överens om att minska antal tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 19 i en form av frivilligt kvittningssystem där vi bibehåller styrkeförhållandena i enlighet med valresultatet. Detta gör att dels minskar vi spridningsrisken med att färre ledamöter närvarar men också att vi säkrar att det finns flera ersättarled så att fullmäktige kommer vara ”fulltaligt” och beslutsmässiga över tid.

Vi är också överens om att minska antalet tjänstgörande ledamöter från 15 till 9 i kommunstyrelsen och från 5 till 3 i utskotten. I samtliga organ bibehålls styrkeförhållandena. S går från 11 mandat till 6 tjänstgörande i fullmäktige, från 5 till 3 i kommunstyrelsen och från 2 till 1 i utskotten.

Det är glädjande att denna överenskommelse kunde upprättas i samförstånd och helt prestigelöst, samtliga partier visar att när det verkligen gäller så ställer vi upp för varandra! Det är sann Gnosjöanda.

Överenskommelsen kommer omprövas en gång i månaden av gruppledarna i samband med att fullmäktiges presidium bereder dagordningen till nästa fullmäktigesammanträde.

Kamrater, återigen: Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Våra ledamöter i ”Coronaorganiationen”:
Kommunfullmäktige

 1. Markus Kauppinen
 2. Tomas Johansson
 3. Camilla Karlsson
 4. Kari Parman
 5. Bo-Göran Härestrand
 6. Pia Lind

Ersättare:

 1. Jörgen Johansson
 2. Ingela Mejenqvist-Heikkilä
 3. Fredrik Francke
 4. Stig Axelsson
 5. Oscar Parman
 6. Jimmy Emanuelsson
 7. Sulo Koppelo
 8. Bengt-Göran Johansson
 9. Yvonne Koppelo
 10. Johan Mejenqvist
 11. Marita Axelsson

Kommunstyrelsen

 1. Markus Kauppinen
 2. Camilla Karlsson
 3. Kari Parman

Ersättare

 1. Tomas Johansson
 2. Ingela Mejenqvist-Heikkilä
 3. Oscar Parman
 4. Stig Axelsson
 5. Jessica Källberg
 6. Jimmy Emanuelsson
 7. Anna-Karin Ramnemo (V)


Samhällsbyggnadsnämnden

 1. Bo-Göran Härestrand

Ersättare:

 1. Ann-Charlotte Hilding
 2. Fredrik Francke

Kultur och utbildningsutskottet

 1. Camilla Karlsson

Ersättare:
1. Jimmy Emanuelsson

 1. Stig Axelsson
 2. Jessica Källberg

Sociala utskottet

 1. Kari Parman

Ersättare

 1. Tomas Johansson
 2. Ingela Mejenqvist-Heikkilä
 3. Anna-Karin Ramnemo (V)


Allmänna utskottet

 1. Markus Kauppinen

Ersättare

 1. Tomas Johansson
 2. Oscar Parman
 3. Stig Axelsson
facebook Twitter Email