Årsmöte 2023-02-13 och förändringar i styrelsen

Resultatet av Gnosjö arbetarkommuns årsmötesval:

Ordförande, en på två år, Micael Larsson
Fyllnadsval Kassör, ett år, Bo-Göran Härestrand
Ledamöter, två på två år, Ulf Nilsson & Marleén Lorenzen
Ersättare, fyra på ett år, Tomas Johansson, Jessica Källberg, Maria Johansson & Christoffer Areskog
Adjungerade på ett år, Fredrik Francke
Pensionärsrådet, en Ledamot. (Person bestäms av pensionärsrådet)
Facklig representant, ett år, Jessica Källberg
Webbansvarig, ett år, Christoffer Areskog
Medlemsansvarig, ett år, Christoffer Areskog
Studieorganisatör, ett år, Micael Larsson
Informationskommité, ett år, Micael Larsson, Camilla Karlson & Fredrik Francke
Teaterombud, ett år, Birgitta Johannesson
Ombud ABF, ett år, Micael Larsson
Ersättare, ett år, Ann-Charlott Hilding
Pensionärsrådet, ett år, Bengt-Göran Johansson, Pentti Pietilä, Ulf Johannesson, Göte Stigemyr.
Revisorer, tre på ett år, Klas-Göran Park, Ing-Britt Petersson & Marita Axelsson

Ersättare, på ett år, Pentti Pietilä, Bengt-Göran Johansson, Suvad Kaltak
Valberedning Markus Kauppinen
Styrelsen kompletterar med två till valberedningen

Mer information kommer komma ut när årsmötesprotokoll är justerat och konstituerande styrelsemöte har hållits.

facebook Twitter Email