Allmänpolitisk debatt 2015-10-29

(manus: Det talade ordet gäller.)

”Ordföranden, fullmäktigekamrater – åhörare och press.

Att möta utmaningar är en del av vår vardag, vi får aldrig rädas det främmande och vi måste alltid utmana våra egna trygga hjulspår för att hitta nya vägar att lösa de utmaningar vi ställs inför.
”Vår tids frågor kan inte besvaras med gårdagens idéer.” – Anna Kinberg-Batra (m) partiledare

Utmaningar är inte problem – de är möjligheter.

Vi socialdemokrater i Gnosjö gick till val på ett antal löften, med de övergripande orden ORDNING & REDA i såväl beslutsfattandet som i den kommunala ekonomin.
Vi har en längre tid precis som revisionen påtalat bristerna i den politiska styrningen och ledningen, för vad som vi tidigare upplevt döva öron ifrån borgerligheten, därför välkomnar vi diskussionen om samarbete från borgerligheten i Gnosjö – eftersom vi är överens om att vi måste samarbeta för att klara utmaningarna vi står inför.

Jag kommer framledes inte att tilltala borgerligheten som alliansen, för att vara en allians måste man ha en gemensam handlingsplan och det finns ingen sådan känd för oss att förhålla oss till.

Det har sina fördelar, vi socialdemokrater har tillsammans med miljöpartiet enats om en plan – en samling principer som ska gälla och där vallöftena konkretiseras, när det nu bara finns en politisk plattform att förhålla sig till är det givetvis lättare för enskilda borgerliga partier att ansluta sig till denna.
För visst skulle vi samarbeta?
Visst är det tid att bryta isär den fördummande blockpolitiken?

Jag noterar med glädje att moderaterna på sin stämma beslutat att verka för ökad avgiftsfri tid inom barnomsorgen – nu kan vi tillsammans genomföra detta Socialdemokratiska vallöfte i Gnosjö , för visst har moderaterna precis som vi en röd (eller kanske blå) tråd i sin politik som genomsyrar samtliga politiska nivåer i samhället?

Samtliga partier i fullmäktige i Gnosjö har egna ideologiska grunder vissa står närmare än andra, det är sunt och viktigt för demokratin.

Som demokrater måste man låta alla åsikter komma till tals även om man inte delar åsikterna, det är åsikterna & förslagen som ska debatteras inte individen som för fram sin åsikt.

 

Men totalt sett är det mer som förenar oss än som skiljer oss åt, Sverige och Gnosjö befinner sig i ett extrarordinärt läge,
det kräver extra ordinära insatser och dessa insatser kan vi endast göra tillsammans.

För…

Det är tillsammans vi bygger det goda samhället.

Låt oss börja arbetet med att få Gnosjö på rätt köl igen, ett Gnosjö där ingen lämnas efter.

Där alla får känna Gnosjöandan – en kommun full med möjligheter och tolerans.

Ett Gnosjö, där vi alla tillsammans gör vår plikt, DET kamrater – är vi skyldiga våra invånare.

Vi Socialdemokrater gick till val med orden Ordning och reda – Moderaterna gick till val på ”för ett bättre Gnosjö”

Vi  håller med… Gnosjö kan bättre & Ett bättre Gnosjö kan vi åstadkomma TILLSAMMANS.

Tack för ordet!

facebook Twitter Email