Socialdemokratiska fullmäktigegruppens svar till invånarna i Marieholm med omnejd.

Vi Socialdemokrater förstår och respekterar er frustration över beslutet att lägga ner förskolan i Marieholm. Det är inte ett lätt beslut för någon att ta, men tyvärr på grund av den fortsatta negativa befolkningsutvecklingen och på grund av tidigare avsaknad av satsningar på bostäder i Marieholm och andra byar i kommunen så finns inte underlaget att bedriva en förskola med den arbetsmiljön vi Socialdemokrater vill ha i samtliga våra förskolor.

Som parti har vi historiskt kämpat för att behålla våra förskolor och skolor i hela kommunen, vi har försökt att driva på och möjliggöra för att fler bostäder ska byggas och kommer fortsatt att göra så. Nyckeln för att få tillväxt är att fler bostäder byggs, med det kommer nya behov att uppstå och möjliggöra nya satsningar på äldreboenden och förskolor med mera.  I dagsläget och i det korta tidsperspektivet ser vi tyvärr inte att trenden i Marieholm vänder utan att det krävs större satsningar. Vi är beredda på att göra dessa satsningar men för att de ska kunna göras måste vi gasa och bromsa om vartannat, det går inte att göra bägge samtidigt om man ska ta sig framåt.

Flera av våra ledamöter har besökt förskolan och dess lokaler. Vi har aldrig påstått att det är fel på kvaliteten, det är arbetsmiljön för personalen och barnens lek/vistelsemiljö vi ser kan bli bättre. Det har skett nödvändiga underhållsarbeten i förskolan men de större greppen har tyvärr historiskt inte gjorts.

Den kommunala ekonomin är givetvis också en del i att vi landar i detta beslut, det går inte prata bort men det är inte det primära skälet för att vi landat i detta beslut utan det är arbetsmiljön och att en liten en-avdelnings förskola är sårbar ur många hänseenden vad gäller möjligheterna att kompetensförsörja och att vara en bra arbetsgivare där vi vill att alla kompetensutvecklas.

Som en kommunal fastighet ser vi inte att det är väl investerade skattepengar att renovera den fastigheten, om verksamheten läggs ner anser vi att det bästa är att riva den för att eliminera framtida kostnader. Besparingen på själva lokalen är ca 400.000 kronor/år, besparingar på personal genom omflyttning och minskade vikariekostnader på ca 900.000 kronor ger en total besparing på ca 1.3 miljoner kronor.

Vi känner inte till att det ska placeras en paviljong i Åsenhöga, det kan ha uppstått ett rykte kring vårt resonemang att vi äger paviljongen i Kulltorp och att den är flyttbar – när inte behov längre finns där och att det inte är en lösning att placera den i Marieholm ensamt utan att den skulle behöva dockas till en annan förskola för att inte återigen skapa en för liten enhet med den problematiken som bland annat är beskriven tidigare i detta svar.

Skattepengarna används för att tillgodose behov i hela kommunen, vi ska se till att det finns skola, vård och omsorg till en god kvalitet för alla kommuninvånare. Det innebär inte att allt finns överallt, vi har att ta hänsyn till geografi, befolkningstäthet och andra faktorer för att kunna bedriva verksamhet så effektivt som möjligt.

Välfärdsmiljarderna som kommer Gnosjö kommun till del vill vi ska gå till att utveckla välfärden, tyvärr har en del av dessa redan intecknats men vi kommer att driva på att satsningar görs inom skolan och äldreomsorgen.

Avslutningsvis, detta är inget beslut vi vill ta, och vi delar er frustration och oro.

Vi Socialdemokrater vill att hela kommunen ska leva och vi är beredda att satsa på fler bostäder och när underlaget finns även bygga en förskola med minst 2 avdelningar i Marieholm.

Med vänliga hälsningar

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

facebook Twitter Email