Resultat av snabbenkäten ”Hur bra är Gnosjö?”

Nu är svaren sammanställda och resultatet är som följer:

Av de svarande bor 88% i Gnosjö kommun, 90% tycker kommunen är bra att bo i.
Skolan är bra – tycker 82% av de svarande.
70% av de svarande tycker att äldreomsorgen är bra.
Det finns tillräckligt med fritidsaktiviteter i kommunen tycker 63% av de svarande.
Lika många 63% anser att kommunens taxor/avgifter är för höga.

13428376_911959362260137_1577663594100401983_n
Vi socialdemokrater tackar de svarande för att de tog sig tid att svara på enkäten och återkommer inom kort med namnen på vinnarna i dragningen.

facebook Twitter Email