Politikermingel på Lichron Teknikgymnasium

Tisdagen den 17 augusti 2010 blev vi Socialdemokrater inbjudna till politikermingel med Gnosjös ungdomar på Lichron Teknikgymnasium. Vi som deltog var Markus Kauppinen (1:a namnet på vår kommunvalslista), samt Patrick Schooner (10:e namnet på samma lista). Från start (17:00) till nästan 19:00 umgicks vi med ungdomar och VD för Lichron Teknik, Leila Khammari för att diskutera vad som kan göras bättre i Gnosjö kommun utifrån det reella behovet hos Gnosjös ungdomar. VD:n såg då möjligheten i att introducera oss lokalpolitiker till den organiserade drivkraften bakom skate-kulturen i Gnosjö kommun. Representanter från den lokala skateföreningen har i dagsläget ett stort behov av att kunna få ”skejta” på ett avskilt och dedikerat område för skateboardåkning. Därtill gärna om inomhus. Markus och Patrick lyssnade av behovet, började spåna på tänkbara lösningar och bad skateföreningen om att få återkomma med konkreta idéförslag. Det vi åtog oss att granska var:

  • Vart kan man åka skateboard på ett bra och anpassat sätt?
  • Kan man lösa inomhusönskemålet på ett likvärdigt men alternativt sätt?
  • Vad skulle det kosta att etablera ett skateåkningsområde med tillhörande inomhuslösning?

Vi gav ungdomarna från föreningen vårt visitkort och hoppas på en vidare kontakt där vi som politiker kan bidra till att lösa konkreta behov hos Gnosjös framtid – ungdomarna. I överlag tyckte vi att det var en lyckad tillställning utifrån det koncept som befintliga och tidigare elever tillsammans med DJ Boda (Lars Nordvall) spontant tagit fram som underhållning inför stundande skolstart.

facebook Twitter Email