Styrelsen 2019-2020

Ordförande:
Fredrik Francke, francke@live.se

Kassör:
Jörgen Johansson

Sekreterare:
Klas-Uno Francke, klasunofrancke@gmail.com

Medlemsansvarig:
Bo-Göran Härestrand

Utbildningsansvarig:
Pia Lind

Ledamöter: 
Camilla Karlsson
Tomas Johansson

Adjungerad:
Markus Kauppinen

Webbansvarig:
Markus Kauppinen, markus.kauppinen@gnosjo.se

Ersättare:
Michael Bucht
Annie Fredriksen
Mikael Larsson

Övriga uppdrag

Facklig representant:
Jörgen Johansson
Teaterombud:
Birgitta Johannesson
ABF-ombud:
Göte Stigemyr
Pia Lind
Pensionärsrådet:
Göte Stigemyr
Bengt-Göran Johansson
Pentti Pietilä
Ulf Johannesson

Revisorer:
Klas-Göran Park
Ing-Britt Petersson
Marita Axelsson
Revisorsersättare:
Bengt-Göran Johansson
Ulf Brandin
Kari Parman

facebook Twitter Email