Styrelsen 2021-2022

Ordförande:
Fredrik Francke, francke@live.se

Kassör:
Marleén Lorenzen

Medlemsansvarig:
Bo-Göran Härestrand

Utbildningsansvarig:
Mikael Larsson

Ledamöter: 
Camilla Karlsson
Tomas Johansson
Ingela Mejenqvist-Heikkilä

Adjungerad:
Markus Kauppinen

Webbansvarig:
Markus Kauppinen, markus.kauppinen@gnosjo.se

Ersättare:
Ann-Charlotte Hilding
Jessica Källberg
Kari Parman

Övriga uppdrag

Facklig representant:
Jörgen Johansson

Teaterombud:

Birgitta Johannesson

ABF-ombud:
Göte Stigemyr
Mikael Larsson

Pensionärsrådet:
Göte Stigemyr
Bengt-Göran Johansson
Pentti Pietilä
Ulf Johannesson

Revisorer:
Klas-Göran Park
Ing-Britt Petersson
Marita Axelsson

Revisorsersättare:
Bengt-Göran Johansson
Ulf Brandin
Oscar Parman

facebook Twitter Email