Hårda fakta – mjuka människor

Statistik presenteras som siffror, det är lätt att illustrera och förstås av de flesta. Det man lätt glömmer bort är att bakom alla vackra diagram och powerpoint presentationer finns det människor. Människor med drömmar och planer för sitt och sina nära och käras framtid. I Gnosjö har vi under alliansregeringen även haft alliansstyre i kommunen. Inför denna perioden sas det från ledadande partiet i alliansen att det inte är en allians utan borgerlig samverkan – nu är det valtider igen och moderaterna deklarerar tydligt att det är allians som gäller för Gnosjö – att det är högt i tak och enigheten inom alliansen är stabil. Vi tackar för det beskedet.

Låt oss då titta på dessa hårda fakta de senaste 8 åren, Kd hade ordförande klubban de första 4 åren och nu är det som bekant M som leder Alliansen i Gnosjö.

Facit:                                                                          2006                                 2013                       Ökning/Minskning
Befolkning                                                                    9598                                 9406                        – 2,0 %
Antal arbetslösa                                                           159                                    377                      + 136,4 %
Antal långtidsarbetslösa                                             13                                       79                      + 485,1 %
Antal arbetslösa unga                                                  18                                        81                      + 353,3 %
Skolreslutat
(andel behöriga till gymnasieskolan)              90,9%                                  82,8%                    – 8,1%
Kommunalskatten                                                   31,95                                   33,45                    +1,5

Källor: Statistiska centralbyrån, arbetsförmedlingen samt skolverket

Gnosjö och Sverige behöver en annan politik, valet är ditt den 14/9!

facebook Twitter Email