För ett bättre Gnosjö – rösta på Socialdemokraterna!

TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT

Gnosjö kommun är en fantastisk kommun, här finns möjligheter att utvecklas – tillsammans.

Vi Socialdemokrater är redo att utveckla Gnosjö kommun till en ännu bättre kommun.

ORDNING & REDA
Vi behöver få ordning och reda, såväl i kommunens ekonomi som i beslutsfattandet. Allt för länge har ”går det så går det”-mentaliteten fått råda.
Vi Socialdemokrater vill förändra detta och är redo att ta det politiska ansvaret!

MER RESURSER TILL VÄLFÄRDEN
Vi prioriterar barnen och våra äldre, därför behöver välfärden mer resurser så vi kan anställa mer personal i skolan och inom äldreomsorgen. Gnosjö kommun behöver ett politiskt ledarskap som tar ansvar och som har förmåga att politiskt styra och leda kommunen.

VÅRA PRIORITERINGAR
Vi väljer trygghet, gemenskap och goda villkor.
Det goda samhället bygger vi tillsammans – inte var för sig.

ÅLDRAS I TRYGGHET 
Personalen ska ha bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.
Äldreomsorgen ska ha låga avgifter. I Gnosjö ska man kunna åldras i trygghet

1. Mer personal inom äldreomsorgen.
2. Stopp för delade turer.
3. Låga omsorgsavgifter.

BYGG & RUSTA FÖR FRAMTIDEN
Vi ska bygga lokaler, olika typer av bostäder och rusta människor för framtiden.

1. Öka byggnationen av alla bostadstyper.
2. Bygg en ny högstadieskola.
3. Sommarjobb till alla ungdomar.

BARNEN ÄR VÅR FRAMTID
Vi ska ha Sveriges lägsta barnomsorgsavgifter och mer personal inom
barnomsorg och skola.

1. Sänk barnomsorgsavgifterna.
2. Mindre barn- & elevgrupper.
3. Mer närproducerad & ekologisk mat i våra förskolor och skolor.

Tycker du som oss? 
Rösta på Socialdemokraterna!

facebook Twitter Email