Svar till debattinlägg ”LAS och MBL är hinder”

Under Värnamo Nyheters debattsida med inlägget ”LAS och MBL är hinder” (29 juni 2010) refererar Frida Boklund, regionchef för Företagarna i Jönköpings län till en egen undersökning som gjorts och genomförts inom de egna verksamhetsväggarna. Nu när jag läst undersökningen ser jag att frågeställningen som genomsyrar undersökningen var följande ”Instämmer du i följande påstående? Turordningsreglerna i LAS (Lagen om Anställningsskydd) som brukar kallas ”Sist in först ut” missgynnar unga på arbetsmarknaden”. Här tåls det att analyseras en smula. För det första ställs ingen kontrollfråga om respondenten (den som svarar på undersökningen) läst eller har förstått innehållet i Lagen om Anställningsskydd. En sådan fråga hade kunnat förklara eventuella nyanser i tolkningsförfarandet kring det svar som fås. Jag tror det finns många unga inom åldrarna 18 till 29 som inte har läst texten bakom Lagen om Anställningsskydd i sin helhet.

När då en fråga ställs med det inbakade påståendet ”Sist in först ut” så kan inte upplevas som något positivt för en yngre person med begränsade kunskaper om LAS. Om formuleringen ”Sist in först ut” etsar sig fast i sammanhanget kan det mycket väl vara så att det påverkar svaret. Hade svarssammanställningen sett annorlunda ut om det värderingsbaserade påståendet utlämnats eller om de som svarade hade varit pålästa om LAS?  Som jag ser det så är undersökningen väldigt vagt och förenklat utfört, och lämnar fler frågor än svar.

Som en liten twist i sammanhanget kan jag presentera för regionchefen för Företagarna i Jönköpings län att det finns en annan undersökning som berättar att det finns få egentliga LAS-problem bland småföretag. Genom den webbaserade artikeln från E24 Näringsliv den 25 oktober 2009 studeras en undersökning gjord av SEB:s företagarpanel där 1400 företagare säger att den stora majoriteten av dem själva upplever att arbetsmarknaden fungerar som den ska. På den direkta frågan ”Har Ni under det senaste årets kris upplevt att LAS turordningsregler vid uppsägning lett till att ni tvingats göra er av med kompetens som ni hade behövt ha kvar” svarade bara 8 % ”ja”, och 81 % ”nej”.

Så om småföretagarna inte ser ett problem med LAS, varför vill Frida Boklund från Företagarna i Jönköpings län göra det till problem? Varför vill den partipolitiskt obundna organisationen Företagarna via Frida Boklund aktivt bidra till ett svagare anställningsskydd?

facebook Twitter Email