Det första året som oppositionsråd

Gott nytt år !!!

Det första året som oppositionsråd gick rasande fort, uppdraget är fantastiskt roligt och spännande. Jag vill tacka alla i min omgivning för det stöd jag fått och för erat arbete!

2011 var året då vi Socialdemokrater satte fokus på kultur och fritidsområdet.

Vi kämpade för en konstgräsplan spelklar 2012, omröstningen i fullmäktige slutade med förlust med 2 rösters marginal 18-16, jag tror (vet) att det finns borgare som ångrar sin röst idag…Tråkigt att partipiskan ven så hårt på sina håll. Sista ordet angående konstgräsplan 2012 är nog ändå inte sagd.

Vår motion om fria Lovbad fick stort genomslag i media och det pratades mycket om den på samhället. Höstlovet 2011 sponsrade vi Socialdemokrater ungdomarnas bad, det var en succé!

Motionen vann också gehör av kommunfullmäktige – fantastiskt roligt!

Att förslaget engagerade många är finansieringslösningen ett bevis på, där Lions går in och sponsrar detta förslag för 2012, ett stort TACK till dem. Nu ska vi arbeta in detta i budget för 2013.

Vi debatterade även årskortstaxorna och föreslog ett rättvisare system. Det finns ingen rim och reson i att de som inte har möjlighet att betala hela årskortet skall straffas med ett påslag på 300 kr per halvår. Vårat förslag var 1600 kr för ett halvårskort där helårskortet kostar 3000kr, borgarna röstade emot detta och fastställde avgiften till 1900kr för ett halvår, djupt orättvist men klassisk borgerlig politik där de med resurser skall få rabatt på bekostnad av de med sämre möjligheter. Självklart reserverade vi oss mot detta dåliga beslut.

Vi yrkade även på ett halvårskort för pensionärer och ungdomar där kommunstyrelsen gick på vår linje 1100kr, förvånande(?) nog ändrade sig borgarna i kommunfullmäktige och även där straffar de pensionärer och ungdomar med 200 kr per halvår. Ännu ett dåligt beslut vi reserverade oss emot.

Hylténs fick sina lån avskrivna och ett extra bidrag på 240.000kr, vi yrkade på 280.000kr men blev tyvärr nerröstade. Hursomhelst är detta en satsning på en fantastisk verksamhet som vi måste värna om. Ett steg i rätt riktning och de som är insatta vet vilka det är som drivit på dessa satsningar, – det är vi Socialdemokrater.

Under året genomfördes 2st allmänpolitiska debatter och en vägledningsdebatt om integrationsfrågor.

I den första debatten lyfte vi Socialdemokrater följande områden: Attraktivitetsfrågorna, rätt till heltid, entreprenörskap, utbildning och en ny rättvisare barnomsorgstaxa. Med facit i hand blev det lite för mycket på den korta tiden och vi tog lärdom av detta till den andra allmänpolitiska debatten där vi fokuserade på ett enda men enormt viktigt område: Barnfattigdomen, det blev alldeles tyst i fullmäktigesalen och verkligheten hann nog ikapp många. Här kommer det att krävas krafttag och vi Socialdemokrater är beredda.

I vägledningsdebatten framförde vi våra ståndpunkter om alla människors lika värde oavsett bakgrund och förtydligade skillnaderna mellan integration och assimilation, det fanns ifrån borgerligheten en viss begreppsförvirring och jag blev mycket förvånad när KD (ja ni läste rätt!!!) började prata om språklig assimilation. Jag rättade och fick stöd från den inbjudne statsvetaren om begreppen. Det är oerhört viktigt att vi använder oss av rätt ord, utveckling och framgång kommer ur integration där vi drar nytta av varandras olikheter. Vi ska fortsatt vara tydliga på att det är integration som gäller i Gnosjö. Var och en ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

 

2012 kommer vi att sätta fokus på Barn och utbildningsområdet. Vi kommer att jobba stenhårt för att förändra, förbättra och kämpa för rättvisa, vi har högre ambitioner!

 

Kom ihåg att:

Det är tillsammans, ej var för sig som vi bygger det goda samhället.

facebook Twitter Email