VAR MED OCH PÅVERKA!

Socialdemokraternas programkommission har nu inlett arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram. Kommissionen ska lägga sitt förslag till nytt partiprogram vid nästa partikongress år 2013. Programkommissionen vill stimulera till en öppen och bred idédebatt. Partidistriktet inbjuder alla partiorganisationer, men också enskilda medlemmar, att delta i programdiskussionen. Som ett led i detta arbete inbjuder partidistriktet till fem stycken seminarier kring arbetet med programkommissionen. Medverkar gör Peter Persson, ersättare programkommissionen och Lars Engqvist, sekreterare i programkommissionen. Kom och hör deras tankar och skicka med dina synpunkter.

Tid och plats finner du härPk

facebook Twitter Email