Välkommen till våra studietillfällen hösten 2013

äpple1maj_marke_180x220_RGBBanner_ABF100_720x261

 

Mötesteknik & Talarträning. 28 september 09.00-16.00

Det är viktigt att alla får komma till tals och få möjligheter att säga sin mening. Därför har det utvecklats regler och traditioner för hur ett möte ska gå till.
Lär dig spelreglerna
Mycket makt kan gå förlorad om man inte känner till hur beslut fattas. En kontrapropositionsvotering är inte det lättaste att följa om man inte noggrant satt sig in i hur olika förslag kan komma att ställas mot varandra. Ett bra sätt att förbereda sig för sådana överraskningar är att ha förmöten innan viktiga sammanträden. Det är också viktigt att tala inför publik, därför innehåller utbildningen talarträning.
Ledare Marie Johansson
Tid: 28 september kl.0900-16.00. Plats Gislaved Folkets hus.
Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch.
Anmälan görs till marie.johansson@pol.gislaved.se senast den 14 sep 2013

 

Medlemsutbildning. 9 oktober 18.30
Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning.
Under ca. 5 träffar läser vi om och diskuterar: Socialdemokratisk Historia, Ideologi och Organisation.
Tid: 9 oktober kl. 18.30  på partiexpeditionen i Folkets Hus Gislaved.
Anmälan till Katri Strömberg 070-3022384    mail:  socialdemokraterna.gislaved@gmail.com 

 

INBJUDAN – Uppdraget – förtroendevald  1 oktober 18.30

Utbildningen vänder sig till politiker i kommuner och landsting, och som förhoppningsvis får inspiration och vägledning i det politiska vardagsarbetet. Även socialdemokratiska gruppledare i nämnder eller styrelser i kommun och landsting. Syftet med utbildningen är att ge kunskap och inspiration när det gäller ledarskap och arbetsformer i gruppen. En utgångspunkt för diskussion och arbetet med att forma ett personligt socialdemokratiskt ledarskap.

Ledare Kenth Williamsson
Plats ABF Skillingaryd Datum 1 oktober 2013  Kl. 18.30 – 21.00

Anmälan görs till Kenth Williamsson mail: kenthwilliamsson@spray.se
Tel 070 2488424  senast den 17 sep 2013

 

Varmt Välkomna!

facebook Twitter Email