Vad ville vi göra med LUNI-fastigheten?

Den 28 oktober 2010 var det kommunfullmäktigmöte i Gnosjö kommunhus. Till mötet hade vi med oss ett konkret, tydligt och framtidsbärande förslag kring hur vi i kommun bäst skulle kunna hantera frågan kring LUNI-fastigheten (Hillerstorp 7:2), dess läge och potential för en bättre centrumbild i Hillerstorp. När vi diskuterat frågan inom partiet och med människor boende i Hillstorp fann vi det tydligt att det bästa sättet man kan hantera LUNI-fastigheten är att riva den med tanke på att man aldrig får till en driftkostnad som är försvarlig om fastigheten får finnas kvar. Med det i åtanke valde vi att presentera följande förslag till beslut för kommunfullmäktige:

  • Att av Luni metall AB, Box 28, Hillerstorp förvärva fastigheten Hillerstorp 7:2 för en köpeskilling av  2.000.000 kronor, under förutsättning att byggnaderna på fastigheten kommer att rivas under år 2011.
  • Att ge teknisk chef Lennart Hermansson i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna köpekontraktet
  • för att finansiera fastighetsköp och rivning av byggnaderna avsätt medel från 2010 års resultat.
  • Att fastigheten, elabonnemang, drift och kostnadsansvar för befintlig värmeanläggning övertas samtidigt som fastigheten, 01 01 2011.
  • Att under första halvåret 2011 bilda en arbetsgrupp, som består av representation från alla föreningarna i Hillerstorp, ska ha till uppgift att ta fram förslag till hur aktuell yta ska användas och göras tillgänglig för alla medborgare, samt
  • Att tekniska förvaltningen skall förvalta fastigheten i avvaktan på slutligt beslut om användande.
facebook Twitter Email