Stötta barnfamiljerna och den lokala handeln.

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet föreslår nu att barnomsorgsavgiften halveras under maj och juni månad – till att börja med.

Vi befinner oss mitt i en tuff tid, tillsammans har partierna i full enighet beslutat om att vidta åtgärder för att stötta handeln och industrin – det är bra, men vi ser att mer behövs.

Det är tid att vara kreativ.

Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna föreslår nu att barnomsorgsavgiften halveras under maj och juni månad – till att börja med.

Förslaget stöttar kommunens barnfamiljer samtidigt som det stöttar den lokala handeln. Det är många föräldrar som drabbats av permitteringar eller av fler vab-dagar för att barnen är sjuka.

Vi menar att detta visar vår uppskattning till föräldrarna som varit duktiga som stannat hemma med sina barn vid minsta tecken på symptom – det är viktigt för att stoppa spridningen. Utöver det lättar vi barnfamiljernas ekonomiska börda samtidigt som vi vet att de kommer att handla lokalt vilket gör att vi gynnar den lokala handeln som vi alla är beroende av.

Vi hoppas och tror att vi kan få full enighet kring detta förslag också.

Fakta

I tabellen presenteras endast den högsta avgiften, i Gnosjö kommun har vi sen ett par år tillbaka även en 75% nivå av maxtaxan. Då förslaget är en halvering av avgiften gäller det givetvis även den nivån, tabellen skall ses som ett illustrerande exempel.

Nuvarande maxtaxa Barn 1 Barn 2 Barn 3
Barn 1-2 år 1478 kr 986 kr 493 kr
Barn 3-5 år 1143 kr 764 kr 379 kr
V + S förslag
Barn 1-2 år
Barn 3- 5 år

739 kr
572 kr

493 kr
382 kr

246 kr
190 kr

Kommunens förlorade intäkt om förslaget antas är knappt 500 tkr för 2 månader, budgeterad intäkt är 400 tkr per månad men utfallet har varit något högre under 2020. Den faktiska kostnaden tackvare högre intäkter och färre vikarietimmar gör att det i princip kommer bli kostnadsneutralt.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

facebook Twitter Email