Sista medlemsbrevet för i år

Partikamrater, vi vill börja med att önska er alla god fortsättning och ett riktigt Gott Nytt År!

När 2016 nu är inne på sina sista dagar ser vi tillbaka på detta året, vad vi gjort bra och vad vi gjort mindre bra.
Det är viktigt att reflektera och lära sig av sina misstag samtidigt som vi ska känna stolthet över det vi lyckats med.
Att vara stolt är inte samma sak som att vara nöjd.

Ingen är felfri, ej heller vi socialdemokrater men det som utmärker oss är att vi vill något och vi brinner för att bekämpa orättvisor – varje dag.
Sen partiet bildades i slutet av 1800-talet har vi arbetat för frihet, jämlikhet och solidaritet.
Vår drivkraft är och har alltid varit att utjämna klassklyftor – en solidarisk grundsyn där var och en bidrar efter sin förmåga.
Vi vill ha ett samhälle där den som står i solsken kan hålla upp ett paraply för den som står i regn.

Vi har utmanat och kommer fortsatt att utmana gamla maktstrukturer som för länge sedan spelat ut sin roll, för att göra det måste man emellanåt trampa på en del tår.
Ja det är obekvämt och ibland även smärtsamt, men nödvändigt för att komma vidare.

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan byggt.

Att skilja på sak och person är enormt viktigt, vi respekterar våra meningsmotståndare som medmänniskor.
Det har under året vart turbulent inom politiken lokalt, regionalt och nationellt. Ett minoritetsstyre sliter, på alla. Även för oss lokalt i opposition är det en ständig balansgång.

Ett stort tack till er alla aktiva och även till er som stöttat under året, utan er hade inget vart möjligt.
Flytten till våra nya ändamålsenliga lokaler med gott om utrymme och ny teknik har gett oss en energikick. Lokalen ger oss möjligheter att nå nya nivåer på kunskap, delaktighet samt att synliggöra partiarbetet.

På våra 2 hemsidor www.gnosjo.org samt www.socialdemokraternagnosjo.se kan ni se alla viktiga datum, allt från gruppmöten till nationella kampanjveckor. Kalendern uppdateras löpande.

Ta nu hand om er under ledigheterna så syns vi nästa år med nya krafter!

/Styrelsen för Gnosjö Arbetarekommun

Gruppmöten kl 18:00 i partilokalen Studiorum på Regeringsgatan 5

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec
9 6 6 3 1 6 7 4 2 6 4

 
Medlemsmöten i partilokalen Studiorum på Regeringsgatan 5

16:e Januari                      Öppet möte kl 18:00           Tema: Socialförvaltningens utmaningar

Vi gästas av socialchef Iréne Bengtsson

(Därefter medlemsmöte kl 19:30 ca)

9:e Februari                      Öppet möte kl 18:00           Tema: Regionpolitik
Vi gästas av regionråd Marcus Eskdahl

20:e Mars                           Årsmöte kl 18:00                Sedvanliga årsmötesförhandlingar

22:a Maj                            Medlemsmöte kl 18:00       Tema: Rambudget 2018

18:e September                 Medlemsmöte kl 18:00       Tema: Partiarbetet nu och i framtiden

20:e November                  Medlemsmöte kl 18:00       Tema: Taxor, Skattesats och 3-års plan

facebook Twitter Email