Medlemsmöte 24/5 kl 18:00 –> OBS ny dag!

På mötet kommer följande att behandlas:

* Val till förstärkt valberedning
* Nomineringar till region & riksdagslista
* Investering och driftsbudgetramar för 2018-2020
* Rapport från partikongressen
* Diskussion om prioriterade frågor nu och inför valet 2018

Valberedningen uppmanar medlemmar att inkomma med nomineringar till
region- & riksdagslistan senast den 21/5.

Nomineringar skickas per epost eller rings till någon av följande:
Markus Kauppinen,              markus.kauppinen@gnosjo.se,                070-8699245
Ewa Einarsson,                      ewaeinar@hotmail.com,                            070-8999391
Bengt-Göran Johansson,     Bengt-Goran.Johansson@gnosjo.se,        070-3657510

facebook Twitter Email